“Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı” kuruldu...


Türkiye’nin etkin tanıtımının sağlanması amacıyla “Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı” kuruldu.  Kurulan Ajansın yapısı, işletmelerden TOPLAM CİROLARI üzerinden 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile tahsil edilmeye başlanacak “Turizm Payı” alınması konusundaki  bilgiler Genelgemiz ile aktarılmaktadır.

Genelge için; http://www.turob.com/tr/genelgeler/turob-genelgeleri/genelge-no1947