Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği TÜROB Semineri gerçekleşti...


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereğince, konaklama işletmelerinin ciroları üzerinden tahsil edilecek “turizm payı”nın beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği hakkında TÜROB üyelerine özel bilgilendirme semineri Point Hotel Taksim ev sahipliğinde düzenlendi.

Birliğimiz Mali Müşaviri Dr. Nedim Türkmen ve Hukuk Müşavirimiz Av. Yelda Dikmen Uras Tebliğ’de yer alan konulara açıklık getirmek üzere bilgi aktarımında bulundu.