İstanbul Ticaret Borsası “Gıda İsrafını Engelleme Komitesi” ile “Gıda İsrafını Engelleme Projesi” toplantısı gerçekleştirildi…


İstanbul Ticaret Borsası “Gıda İsrafını Engelleme Komitesi” ile “Gıda İsrafını Engelleme Projesi” toplantısı gerçekleştirildi…

İstanbul Ticaret Borsası “Gıda İsrafını Engelleme Komitesi”nin “Gıda İsrafını Engelleme Projesi” kapsamında İSTİB ve TÜROB Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımında online bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda İSTİB tarafından yürütülen "Gıda İsrafını Engelleme Projesi" ile gıda israfı konusunda bir bilinç oluşturmak, gıda israfını azaltmak ve Gıda Bankacılığı sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığı aktarılmıştır. Projenin oteller açısından uygulama yöntemleri ve bu konuda geliştirilebilecek işbirliği çalışmaları değerlendirilmiştir.

Toplantıya TÜROB Yönetim Kurulu Üyeleri Nadir Kadakal, Uygar Koçaş, Mustafa Topaloğlu ve Genel Sekreter İsmail Taşdemir katılım sağlamıştır.

EK: “Gıda İsrafını Engelleme Projesi” Sunumu