İçişleri Bakanlığı Covid-19 Tedbirleri 23 Eylül 2020 Denetimi...


Yönetici Özeti: T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2020 tarihinde 81 ilde Covid-19 önlemleri konusunda denetimler yapılacaktır. 

GENELGE NO: 20/152

İstanbul,23.09.2020

İlgili Birim       : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük                               ÖNEMLİ

Konu                 : Covid-19 Tedbirleri 23 Eylül 2020 Denetimi

İlgi                    : T.C. İçişleri Bakanlığı 22.09.2020 tarihli yazısı

Yönetici Özeti: T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2020 tarihinde 81 ilde Covid-19 önlemleri konusunda denetimler yapılacaktır. 

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı ilgi yazısı ile bildirildiği üzere 23 Eylül 2020 tarihinde 81 ilde Covid-19 önlemleri konusunda denetimler yapılacaktır.

Bu çerçevede;

1. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 23 Eylül 2020 Çarşamba günü tüm il ve ilçelerimizde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları,ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslekodaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin(zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimleringerçekleştirilmesi,

2. Bu denetimlerin; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere,konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane , çay bahçesi , nikâh merasim, şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumumyaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanması,

3. Denetimlerde son genelgelerde öngörüldüğü şekilde; müzik yayınının saat 24.00 sonrası sonlandırılıp sonlandırılmadığı, şehirlerarası toplu taşıma ile yapılan seyahatlerde HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve kapalı olması gereken gece kulübü, pavyon, bar gibi yerlerin ruhsatlarında değişiklik yapılarak eski faaliyetlerine devam edip etmediği konularına önem verilmesi,

4. Denetim faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir:

Denetim ekipleri her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecektir.

Denetimlerde vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikâh merasimi şeklindeki düğün, nikâh, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecektir.

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacaktır.

Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecektir.

Konuyu önemine binaen bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜROB - Türkiye Otelciler Birliği                                                                         

Müberra ERESİN                                                      

Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER                          :

1-T.C. İçişleri Bakanlığı 02/09/2020 tarihli Covid19 Tedbirleri Kapsamında 23 Eylül 2020 Denetimi Konulu Yazısı

2- Denetlemelerde dikkate alınacak hususlar

http://www.turob.com/tr/genelgeler/turob-genelgeleri/genelge-no20108