Cumhurbaşkanlığının Kabine Toplantısı sonrasında bazı destek ve uygulamaların hayata geçirileceği, sürelerinin uzatılacağı açıklanmıştır...


ÖZÜ: Cumhurbaşkanlığının Kabine Toplantısı sonrasında bazı destek ve uygulamaların hayata geçirileceği, sürelerinin uzatılacağı açıklanmıştır.

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığının 14 Aralık 2020 tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan Sektörümüze yönelik bazı başlıklar aşağıda sunulmuştur. Buna göre;

  1. Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacaktır. Bu durumda mevcut uygulamaya sadece 01 Ocak 2021 Cuma günü dahil edilmiştir.
  2. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle ertelenecek.
  3. Belediyelerin mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağlanacak.
  4. 2020 sonuna kadar yürürlükte bulunan; yüzde 20'den yüzde 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı ile yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranının uygulaması 1 Haziran 2021’e kadar uzatılacak.
  5. 2020 sonuna kadar yürürlükte bulunan KDV indirimleri (Konaklama’da %1, Yiyecek& İçecekte %8, vs.) 1 Haziran 2021’e kadar uzatılacak.
  6. 2020 sonuna kadar yürürlükte bulunan TL mevduatlarda faiz ve kar paylarındaki stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak 2021 Mart ayı sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.

Söz konusu düzenlemelerin uygulamasına yönelik ilgili Bakanlık ve Kurumlar tarafından hazırlanacak Genelge, Tebliğ, Yönetmelik gibi hususlar ayrıca duyurulacak olup yukarıda belirtilen hususları bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

TÜROB Merkez