2021 yılı vergilendirme ve mali işlemlere yönelik sirkülerler yayımlandı...


2021 Yılına ilişkin Vergilendirme ve Mali İşlemler konusunda yayımlanan sirkürlerler için; 

http://www.turob.com/tr/genelgeler/mali-musavirlik-genelgeleri