2015 yılı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katılacağı Yurtdışı Turizm Fuarları


“Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla, katılmakta olduğumuz uluslararası turizm ihtisas fuarlarında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca  gerçekleştirilmekte olan diğer tanıtım kampanyalarında olduğu gibi özellikle destinasyonların ön plana çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılında Bakanlığımızca kamu/özel sektör işbirliği çerçevesinde ve yurtdışı temsilcilerimiz aracılığıyla katılanacak olan uluslararası turizm fuarlarına ilişkin liste ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik / Ataşeliklerimizin irtibat bilgileri Bakanlığımızın Tanıtma Genel Müdürlüğünün web sitesinde ( http://www.tanitma.gov.tr  )yer almaktadır.

 

Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerimiz / Ataşeliklerimiz aracılığıyla 2015 yılında iştirak edilecek fuarlara, Bakanlığımızca kiralanan standlarda katılmak isteyen sektör kuruluşlarına yer verilecek olup, ayrıca kamu / özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek uluslararası turizm ihtisas fuarlarına katılınmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir :

 

1 – Fuar listesinde yer alan büyük fuarlar ile stand büyüklükleri uygun fuarlarda bölgesel tanıtma ( destinasyon tanıtımı ) yönelik olarak destinasyonları temsilen katılacak olan sektör kuruluşları için yer ayrılacaktır. Ayrıca Bakanlığımız standlarında yer almak isteyen diğer işletmelere ( acenta, otel, tur operatörü vb. ) stand büyüklüğünün elverdiği ölçüde fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin / hizmetlerin giderlerine ait (enformasyon memuru, kokteyl, gösteri ,ikram vb. ) ücretlerin üstenilmesi veya katkıda bulunmaları karşılığında stand içinde ayrı yerler verilebilecektir.

 

2 – Ülkemizin yurtdışında gerçekleştirilecek fuarlara daha etkin bir şekilde katılımının sağlanması ve gerek bölgesel gerekse bireysel açıdan katılımcı sayısının artırılması amacıyla, sektör ile birlikte iştirak olunacak turizm fuarlarında, bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin / derneğinin öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelere, " Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ " çerçevesinde Bakanlığımızca destek sağlanacaktır.

 

3 – Bölge standartlarında yer alacak sektör kuruluşlarınca ;

 

a . Fuarlarda tanıtım amaçlı dağıtılmak üzere turistik merkezlerin veya bölgelerin katalog, broşür, CD, hediyelik eşya vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması,

 

b. Resepsiyon ünitelerinin her birinde bölge destinasyonlarını tanıyan ve ilgili ülkenin dilini bilen en az iki profesyonel turist rehberinin görevlendirilmesi,

 

4 – Fuarlar süresince yapılması düşünülen ikram, kokteyl, gösteri vb. etkinlikler için sektör kuruluşlarının ilgili Kültür ve Tanıtma Müşavirlik / Ataşeliklerimize 60 (altmış ) gün önceden başvurmaları gerekmektedir.

 

5 – Bakanlığımız standlarında imkanlar ölçüsünde seyahat acentalarını temsilen TÜRSAB’a ( Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ) ayrı bir stand tahsis edilecektir.

 

6 – Fuar listesinde yer alan incentive ve kongre turizmine yönelik ihtisas fuarları ( EIBTM Barcelona, IMEX Frankfurt, IMEX America ) olan ve bu konuda uzmanlaşmış seyahat acentası ile otellerin yer alması önem taşıdığından bu fuarlara katılacak işletmelerin belirlenmesi ve standlarda yer verilmesi işlemi ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimizin sorumluluğunda , Ankara, Antalya ve İzmir Kongre ve Ziyaretçi Büroları ile birlikte İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu  ( ICVB ) tarafından yapılacak, ancak sadece İstanbul’ un tanıtımına yönelik kuruluşlara değil, bu konuda faaliyet gösteren Türkiye’ deki tüm sektör kurulularına da standlarımızda yer verilmesine özen gösterilecektir. Bu fuarlara katılacak kuruluşların İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’na başvurmaları ve bu kuruluş tarafından katılımcıların Bakanlığımıza ve ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimize bildirilmesi gerekmektedir.

 

7 – Fuar takviminde yer alan deniz turizmine yönelik ihtisas fuarları olan Düsseldorf Yatçılık ve Dalış, Paris Denizcilik Fuarlarında bu konuda ihtisaslaşmış kuruluşların yer alması önem taşıdığından , bu fuarlara katılacak sektör kuruluşlarımızın belirlenmesi  ve standlarımızda yer verilmesi işlemleri ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimizin sorumluluğunda istemeleri halinde  Deniz Ticaret Odaları ile birlikte organize edilecektir.

 

8 –Deniz turizmi ve kongre – incentive faaliyetlerine yönelik bu fuarlara katılacak sektör kuruluşlarımızın İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve Deniz Ticaret Odaları sorumluluğunda  tanıtıcı yayın, katalog, broşür, afiş, CD , hediyelik eşya vb. materyallerin hazırlanması ve dağıtımının sağlanması gerekmektedir.

 

9- Bakanlığımız standında bölgesel standların dışında yer almak isteyen işletme ve kuruluşlarla ilgili olarak ;

 

a . Standımızda bölgesel standların dışında yer almak isteyen işletmelerin doğrudan ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimize başvurmaları gerekmektedir.

 

b . Bakanlığımızı standında bölgesel standların dışında yer almak isteyen işletmelere fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin / hizmetlerin giderlerini ( enformasyon memuru, kokteyl, gösteri, ikram vb. ) üstlenmeleri veya katkıda bulunmaları karşılığında ilgili Müşavirliklerimiz / Ataşeliklerimizce yer tahsis edebilecektir. Fuarlarda Bakanlığımızca kiralanan alanların sınırlı olması sebebiyle bölgesel standların dışındaki standların düzenlenmesinde katılımcıların sayısı önemli bir etken olduğundan fuarlara katılmak isteyen işletmelerin ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimize en az 60 ( altmış ) gün öncesinden başvurmaları gerekmektedir.

 

c . ITB Berlin, MITT Moskova ve WTM Londra Fuarları’ nın direkt olarak tüketiciye yönelik bir fuar olmayıp, ağırlıklı olarak turizm sektörü profesyonellerinin katıldıkları fuarlar olması nedeniyle standlarımızda öncelikle pazarlama ağırlıklı tur operatörleri, seyahat acentaları , oteller  , hava yolu şirketleri, vb. profesyonel kuruluşlara yer verilecektir. Bakanlığımız standlarında bireysel katılımcı olarak katılacak sektör kuruluşlarına ayrılacak olan özel standların teftiş , dekorasyon ücretleri ve standların metrekare büyüklükleri ile ilgili bilgiler ilgili Müşavirlik / Ataşeliklerimizce bilahare duyurulacaktır. ( Özellikle ITB Berlin Turizm Borsası tüketiciye yönelik bir fuar olmadığından standımızda sadece tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller, hava yolları şirketleri, TÜRSAB, TÜROB , TYD gibi kuruluşlara yer verilecektir. )

 

d . Ülkemiz standlarında yer alacak işletmelerce Türkiye dışındaki destinasyonların tanıtılmasına ve pazarlanmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

 

e . Bütünlüğün bozulmaması açısından ; katılımcılar Bakanlığımızca belirlenmiş olan konsept ve dekorasyona uyacaklardır.

 

f . Bakanlığımız standlarında yer alan katılımcılardan , tahsis edilen standları boş bırakan, fuarın açılışından sonra geldikleri  ve/veya kapanış tarihinden önce standları terk ettikleri tespit edilen, ( konunun tespiti ilgili Müşavirlik ve Ataşelik tarafından yapılacak ve Bakanlığa bildirilecektir ) kuruluşlara bir sonraki fuarlarımızda yer verilmeyecektir.

 

Fuar listesinde yer almakla birlikte fuar öncesinde fuar idarelerince iptal edilecek veya Bakanlığımızca katılınmasından vazgeçilecek fuarlar olduğu takdirde buna ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.”  

2015 Yılı Yurtdışı Fuarlar Listesi İndirmek için Tıklayınız.Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri Listesi İndirmek için Tıklayınız.