İletişim ve İşbirliği


İletişim ve işbirliği

• Üyeleri ile sektör paydaşları, kamu kuruluşları ve diğer sektörler arasında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlar, eşgüdüm ve işbirliği ilişkilerini yürütür,

 • Sektörü temsilen, sektör lehine proje ve işbirlikleri geliştirir, üyelerinin de katılımıyla interaktif bir platform yaratır.

 • Sektörü ilgilendiren tüm yasal mevzuat ve düzenlemeleri, güncel verileri, proje ve faaliyetleri, etkinlik ve organizasyonları, TÜROB’UN kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla, anlık olarak üyeleri ile paylaşır, düzenli bilgi akışını sağlar.