Page 98 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 98
tedarikEkolojik Kuru Temizleme Sistemleri


ve Kimyasalları

PERMAK ile Türkiye’de!G reenEarth sizi, kıyafetlerinizi GREENEARTH’E GÜVENİN! rır. Biz, GreenEarth’ü Türkiye’ye sunmak-


tan gurur duyuyoruz. GreenEarth’te bir
ve doğayı koruyan yeni nesil
Abiye, kürk, ipek, kaşmir gibi değerli
kuru temizleme sisteminden fazlasını
bir kuru temizleme sistemidir.
kumaşlarda bile özenli ve güvenilir bir
GreenEarth ile temizlik, insan
sağlığını tehdit eden kimyasallar yerine temizlik sunar. GreenEarth sistemi di- bulacaksınız.
ğer yöntemlerden farklı olarak kumaşın
ekolojik yaşama saygılı, doğada saf hal- dokularına zarar vermeden temizler.
de bulunan silikon kumlardan yapılır. Tüm kumaş türlerinde, etkili ve hassas
Silikon doğada oksijenden sonra en çok temizlik sağlar. GreenEarth’ün özel bi-
bulunan maddedir. Yıllardır, kişisel bakım leşenleri, kuru temizlemenin yanı sıra,
ürünlerinden, biberonlara kadar birçok kumaşa özen gösterir ve bakım yapar.
üründe ve endüstride kullanılmaktadır. Kumaşlarda yıpranma olmaz, böyle-
Silikon çevreyi kirletmez ve insan sağlığı- ce daha uzun süre, daha yeni gözükür.
na zarar vermez. Solma olmaz, renkleri canlı kılar. Üstelik
Patentli silikon teknolojisini (D5) kulla- GreenEarth klasik kuru temizleme sis-
nan GreenEarth Temizlik Sistemleri insa- temleriyle eş fyatlı ekipman maliyetne
nı ve doğayı düşünür. Cilt dostudur, cilde sahiptr. GreenEarth, hayatn kumaşını
sürülebilir, hiçbir kokusu yoktur. korur. Kıyafetlerinize taze bir nefes aldı-

Evinoks Anfaş 2016’yı BekliyorANFAŞ HOTEL EQUIPMENT 2015 fua- nan N. Coşkun İRFAN, “‘ANFAŞ HOTEL
rında boy gösteren Evinoks, ürünlerini EQUIPMENT’ fuarı her yıl olduğu gibi
tanıtmanın yanı sıra, yeni müşteri ilişki- bu yıl da dopdolu geçt. Pazara sürü-
lerinin temellerini de atmış oldu. Sektö- len yeni ürünlerle, farklı teknolojilerle INDUCS’TAN EVİNOKS
ründe en geniş ürün gamına sahip olan, tanışmak, her frmanın ürünlerini şık ZİYARETİ
otel ve servis ekipmanları üretcisi Evi- bir ortamda sergileyip verimlilik sağ- Inducton sistemleri alanında
noks, gelmiş olduğu noktada tanıtm ve layabilmesi, ANFAŞ fuarının önemini İsviçre’de faaliyet gösteren INDUCS
fuarların, sosyalleşmenin en büyük ar- gözler önüne sermektedir. Önümüz- frmasından EVİNOKS’A ziyarete
tları olduğuna inanıyor. ANFAŞ ekibin- deki yıllarda da aynı motvasyon ve bulunan INDUCS Bölge Müdürü
den ziyaretçilerini ağırlayan Evinoks Yö- enerji ile katlımlarımızı sürdüreceğiz. Daniele ROMANO, Evinoks Genel
netm Kurulu Başkanı N. Coşkun İRFAN, Fuar katlımcısı şirketler olarak ihracat Müdür Yardımcısı Sn. Deniz GÜLEN
Genel Müdür Yardımcıları Deniz GÜLEN yüzdemizi artrıp ülke ekonomisine ile bir araya geldi.
ve Barış KOYAŞ, bu yıl gerçekleşen fuar katkı sağlamak öncelikli hedeferimiz Karşılamanın ardından incelemeler
hakkında değerlendirmelerde bulu- arasında olmalı” diyor. yapmaya başlayan ikili, satş eki-
biyle bir araya gelerek yeni ürünler
devreye alma konusunda eğitm
gerçekleştrdi. Evinoks’un yapmış
olduğu kaliteli üretme ve pazar pa-
yına dikkat çeken Romano; ‘Evinoks,
yenilikçi ürünleri ve sıra dışı satş
stratejileri ile, otel ve servis ekip-
manları sektöründe lider konumun-
da bulunmakta. Bu başarılarından
dolayı kendilerini tebrik ediyorum.’
diyerek incelemelerini sonlandırdı.


98


92-98 son TEDARİK.indd 98 05.08.2015 13:25
   93   94   95   96   97   98   99   100