Page 96 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 96
tedarik

Güvenilir Ürün


& Hızlı Servis

Sunuyoruz


Era – Art of Hospitality Pazarlama Direktörü Esra Kuyucu ile, İstanbul pazarındaki konumlar
tüketici tercihleri ve ürün trendleri hakkında söyleşi gerçekleştirdik. Kuyucu; "Geniş ürün
yelpazemiz ve bütüncül yaklaşımımızla tüm servis operasyonları için tek çözüm ortağı
oluyoruz" diyor.

İstanbul pazarında yer aldığınız müşterilerin sağlık kaygılarını ortadan kal-
konumu tanımlayabilir misiniz? dırırken; geri dönüştürülebilir ambalajıyla
İstanbul pazarında lider konumumuzu çevresel duyarlılıklara yanıt veriyor.
koruyup, yenilikçilik anlayışımızı sürdür-
meye devam ediyoruz. Gelişerek artan İstanbul'da otel ve turistk
müşteri taleplerine hızlı cevap verme restoranların yaratğı pazarı
kabiliyetmiz bizi diğerlerinden ayıran en nasıl görüyorsunuz?
belirgin özelliklerimizden yalnızca biri. TUİK ve İstanbul Kültür ve Turizm İl
Hem yabancı hem de yerli turistler yük- Müdürlüğü’nün verilerine göre Mayıs
sek hizmet beklentsinin yanı sıra, eşlik ayında İstanbul’u ziyaret eden turistle-
eden ürünlerde kalite ve estetği bir ara- rin geçen yıldan bu yana %6,9 oranında
da arıyor. Burada bahsetğimiz kalitenin artğını görüyoruz. Son üç yılın ziyaretçi
pek çok bileşeni var. Örneğin bir konak- profline baktğımızda Japonya, Rusya,
lama işletmesinde kullanılan duş ürün- İtalya ve Libya gibi ülkelerden gelişlerin
lerinin sağlığa zarar vermeyen, güvenilir Era Pazarlama Direktörü azalırken; İran, Irak, Çin gibi ülkelerden
içerikler ile üretlmiş olması çok ciddi bir Esra Kuyucu gelen turist sayılarında artş gözlemliyo-
beklent. Aynı şekilde bir restoranda kul- ruz. Arap turistlerin şehrimize olan ilgisi
lanılan peçeteler, kürdanlar gibi müşteri- metk markası olan Rebul ile stok, satş yadsınamaz bir gerçek. 2010 yılından beri
nin vücuduna bire bir temas eden ürünle- ve pazarlama hizmet sunuyoruz. SPA İstanbul’u ziyaret eden Arap turist sayısı
rin de yine sağlık açısından zararsız olması kozmetği grubunda ise sadece üst seg- %10’dan %18’lere kadar ulaşmıştr. Bu di-
çok önemli. ment otel SPA’larına sunduğumuz Fransız namizm sayesinde artan rekabetçi ortam
“Themae Paris” markamız lüks ve seçkin- hizmet sağlayıcıları her geçen gün daha
Ürün gruplarınızda hangi ürün ve lik algılarını vurguluyor. Masaüstü kullan- da kaliteli servis vermeye zorlamaktadır.
markalar var? at servis ürünleri grubumuzda bulunan Bunun sağlanabilmesindeki en önemli
Otel oda kozmetğinde İtalyan ''La Bote- Alman “Mank” ve Norveçli “Jordan” ile hususlardan biri, servise eşlik eden ürün-
ga'' frması bünyesinde bulunan Roberto yiyecek-içecek hizmet sunulan noktalar- ler olarak kendini göstermekte. Hem
Cavalli, Etro, Jo Malone, Laura Tonato da konsept çözümler üretyoruz. Küresel hizmet hem de üründe standart kaliteyi
ve Salvatore Ferragamo gibi 15 exclusive tasarım eğilimlerini yönlendiren Mank ile oturtmaya yönelik çalışmaların artarak
marka ve Türkiye’nin ilk ve tek yerli koz- farklı ebat, desen, doku ve renk gerekt- devam etmesini hedefiyoruz.
ren ihtyaçlarınıza cevap verirken, kullan-
at Amerikan servisler, runner ve masa
örtüleri gibi geniş ürün yelpazemiz ve bü-
tüncül yaklaşımımızla tüm servis operas-
yonunuz için tek çözüm ortağı oluyoruz.
Tekli ve tamamen kapalı olacak şekilde,
tam otomatk makinelerde el değmeden
paketlenip, ilk kez kullanıcı tarafndan
açılarak kusursuz hijyeni garant ederek

96


92-98 son TEDARİK.indd 96 05.08.2015 13:25
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100