Page 95 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 95
tedarik

“I –Buffet”

Akıllı Büfe Yönetimi
Otel ve restoran servis ekipmanları konusundaki faaliyetlerine devam eden Evinoks, I-BUFFET

adıyla tescillenen Akıllı Büfe Yönetm Sistemleri’yle dikkat çekiyor.
B ufet Akıllı Büfe Sistemleri, yazı- frsat bulabiliyor. Yiyeceklerle ilgili tüm

detayları görebilen müşteriler, seçimleri-
lımsal olarak sahip olduğu veri
ni doğru yaparak alerjen içerikli veya yan
tabanı içerisinde kayıtlı bulunan
5 bin çeşit yiyeceğin, fotoğrafı,
durabilir. Bu sayede tercihleri doğrultu-
4 dilde tanıtm ve içerik bilgilerinin bu- etki yaratabilecek yiyeceklerden uzak
sunda seçimini yapıp, obezite ve alerji-
lunduğu, aynı zamanda her yetkili kul- ye karşı bilinçli ve dengeli bir beslenme
lanıcının kendi ürünlerinin de fotoğraf sağlamış olup, gıda israf önlenmesine
ve içerik bilgilerini ekleyebileceği veri yardımcı olunur, atk oranı minimum se-
tabanına sahip, kolay ve açık bir yazılım- viyeye iner. Kullanıcılar tarafndan servis
la sunuluyor. Sistem web tabanlı olarak edilen yiyecekler ile ilgili geri beslemeleri
kontrol edilebildiği için her türlü cihaz tüketcilerin kendi akıllı cihazları üzerin-
üzerinden herhangi bir teknik uzmanlık deki mobil uygulamalar veya değerlen-
gerektrmeden kolaylıkla erişilebilmekte Evinoks Yönetm Kurulu Başkanı dirme anketleri ile mönüde çok sevilen
ve kullanım sağlanmaktadır. İleri versi- N. Coşkun İrfan ve sevilmeyen yiyecekler tespit edilip,
yonlarında akıllı telefonlar üzerinden de otel tarafndan sağlıklı bir planlama ya-
mobil uygulamalar aracılığı ile kullanıma TÜKETİCİYE YÖNELİK pılabilecektr. Malzeme, personel, enerji
açılacağını söyleyen Evinoks Yönetm AVANTAJLAR ve en önemlisi de zaman israf önlene-
Kurulu Başkanı N. Coşkun İrfan, tüm yi- Otel, istediği takdirde, müşterilerine ser- cektr.
yecek - içecek sektöründe detaylı bilgi- vis etği gıdaların bilgilerini bu sistem sa-
lendirmeyle birlikte geniş kullanım saha- yesinde odalarındaki TV ekranlarından, TESİS VE ÇEVREYE
sına sahip olacağını söylüyor. otelin web sayfasından ve tesis içerisin- YÖNELİK AVANTAJLAR
Sistem, veri tabanı altndaki ürün kü- de konumlandırılmış bilgi kiosklarından
tüphanesinde kayıtlı olan tüm fotoğraf- paylaşabiliyor. Müşteriler hangi alanda Ürünlerin servis edildiği üniteler, cihazlar
üzerindeki akıllı kontrol panelleri yardı-
lı yiyeceklere ait vitamin, kalori, yağ ve ve büfede, hangi yiyeceklerin servis
protein değerleri ile birlikte, yiyeceğin edilebildiğini görerek, yemeğe gitme- mıyla, servise açma ve kapama talimat-
larını tüm çalışma parametreleri yönet-
içeriğini gösteren bilgiler de mevcut. Bu den önce gıda tüketm tercihlerine göre cinin uzaktan kontrol etmesini mümkün
bağlamda sistemi iki ana başlık altnda mekân ve ürün tercihini, detaylı olarak kılıyor. Örneğin sunum için gerekli servis
inceleyebiliriz; da mönü-kalori planlaması yapabilme
sıcaklığına ulaşması için soğuk ünitenin
35 dakika önce açılması gerekiyorsa, bu
parametre bir kere belirlenir ve hafalık,
aylık gibi periyotlarda zamana göre prog-
ramlanıp istenirse kullanıcı tarafndan
veya otomatk olarak tam zamanında
devreye alınabilir. Ayrıca sistem web
tabanlı çalıştğından, birkaç tesisi olan
bir zincir otel – restaurant grubunun
da, tüm bu sistemleri uzaktan açma-
kapama-yönetme-izleme ve raporlama
imkânları mevcut. Öte yandan I – Buf-
fet, Obeziteye savaş açan, bilinçli gıda
sunum ve tüketm sağlayan, her türlü
programlanabilir parametrelerle enerji –
zaman – personel – malzeme – yönetm
– servis tasarrufu, aynı zamanda hukuki
risklere karşı avantaj sağlayan, tam çev-
reci bir sistemdir.

95


92-98 son TEDARİK.indd 95 05.08.2015 13:25
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100