Page 94 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 94
tedarik

Temizlik Kağıtlarında
Oyunun Kuralları Değişecek

İpek Kağıt, güçlü bir bölgesel oyuncu olma vizyonu doğrultusunda, yıllık üretimini yüzde 65
artırarak 180 bin tona çıkaracak Manisa’daki yeni üretim tesisinin kurulumunu tamamlıyor.
Fabrikaya yeni getirilen kurutma silindirinin montajının ardından, testlere başlanacak.

T ürkiye temizlik kağıdı pazarı- leri alınarak Aliağa limanından iki günde lerle donatlan tesiste, yumuşak ve üs-

nın lideri İpek Kağıt’ın üretm
İpek Kağıt fabrikasına ulaştrıldı.
tün kaliteli temizlik kağıtları üretlecek.
kapasitesini yüzde 65 artrmak
için yaptğı 300 milyon TL’lik
Yaklaşık 5,6 metre çapında, 6,2 metre TONA ÇIKACAK
yatrım atağının önemli bir ayağı daha TEST ÜRETİMİ BAŞLIYOR ÜRETİM KAPASİTESİ 180 BİN
tamamlandı. Manisa Organize Sanayi genişliğinde ve 150 ton ağırlığında olan Selpak ve Solo markalarıyla 45 yıldır
Bölgesi’nde yer alan İpek Kağıt fabrika- silindirin montajının ardından, yeni kağıt Türkiye temizlik kağıdı sektörünün
sında kurulmakta olan kağıt makinesi- makinesi Ağustos ayında test üretmine liderliğini sürdüren İpek Kağıt, ulus-
nin en önemli parçalarından biri olan başlayacak. Toplam kapalı alanı 24 bin lararası pazarlarda güçlü bir bölgesel
kurutma silindiri tüm güvenlik önlem- metrekare olan, en yeni ve ileri teknoloji- oyuncu olma vizyonu doğrultusunda,
Manisa İpek Kağıt fabrikasında yapı-
lan yatrımla toplam üretmini yıllık
110 bin tondan 180 bin tona çıkara-
cak. Manisa’da üretlen temizlik kağıdı
ürünleri, beş kıtada 60’dan fazla ülkeye
ihraç edilecek.


94


92-98 son TEDARİK.indd 94 05.08.2015 13:25
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99