Page 90 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 90
yeni yatırım


Park Dedeman Levent AçıldıDedeman Grubu’nun yeni oteli Park Dedeman Levent, 30 Haziran itibariyle misafirlerini
ağırlamaya başladı. LEED Silver sertifikalı çevre dostu yapısı ve modern mimarisi, Park
Dedeman Levent’i şehir otelciliğinin örnek yapılarından biri olarak öne çıkarıyor.


edeman Grubu’nun yeni ve Kültür Bakanlığı’nın ‘Yeşil Yıldız’
oteli Park Dedeman Levent, belgesini (Çevreye Duyarlı Konaklama
30 Haziran’da kapılarını açt. Tesisi) almaya aday oldu. Otel ayrıca
D Grup, Dedeman İstanbul’dan doğa dostu bir yapı olarak tasarlanan,
sonra bu kez de Park Dedeman kon- Amerika merkezli “Çevre Dostu Bina-
sept ve Dedeman konukseverliği ile lar Konseyi” tarafndan LEED uygunluk
İstanbul’un merkezinde, Levent’te hiz- sertfkasına hak kazandı. LEED sert-
met vermeye başladı. Park Dedeman fkasına ek olarak, “LEED Silver” sevi-
Levent, iş ve tatl amaçlı ziyaretler, top- yesinde yeşil bina unvanı almaya aday
lant ve davetler için şehrin kalbindeki oldu. Emsallerine göre su tüketminde
otel alternatf oluyor. Emrullah Akçakaya yüzde 40, elektrik tüketminde yüzde
olma özelliğini de taşıyor. Yeni oteli- 18 tasarruf sağlayan Levent Dedeman
EMRULLAH miz Dedeman Grubu’nun 17’nci oteli Park Otel’de, bina inşaat sırasında çı-
AKÇAKAYA:PARK olma özelliğine sahip. Grubumuz ülke kan atkların yüzde 50’sini geri dönüş-
DEDEMAN'A MODEL OLACAK ekonomisinde stratejik önem taşıyan türüldü ve yaklaşık yüzde 25 oranında
Otel açılışıyla ilgili konuşan Dedeman turizm sektörüne yatrımlarına devam geri dönüştürülmüş malzeme kullanıl-
Turizm Yönetmi A.Ş. Genel Müdürü edecek. Projelerimiz yurtçi ve yurtdı- dı. Ayrıca kullanılan malzemelerin ye-
Emrullah Akçakaya, “Park Dedeman şında sürecek” dedi. rel malzeme olmasına dikkat edilerek
Levent, iş dünyasının konaklama ih- ülke ekonomisine sürdürülebilir bir
tyaçlarına çok hızlı ve eksiksiz bir ÇEVRECİ OTEL katkı sağlandı. Otelde, konuklara daha
şekilde cevap veren Park Dedeman Park Dedeman Levent, Dedeman kaliteli nefes alma olanağı sunmak için
markasının İstanbul’da açılan ilk ote- Grubu’nun enerji verimliliği ve sür- düşük VOC (Volatle Organik Carbon)
li. Genç ve dinamik yapısı, lokasyonu dürülebilir yaşam konusundaki yak- değeri içeren malzemeler tercih edildi.
ve hizmet kalitesiyle aynı zamanda laşımını benimsiyor. Otel, tüm Park Ayrıca boya, halı ve yapıştrıcılardaki
Park Dedeman zincirine rol modeli Dedeman’ların sahip olduğu Turizm kimyasal maddeler minimize edildi.


90


90-91 YENİ YATIRIM SON.indd 90 05.08.2015 13:28
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95