Page 86 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 86
insan kaynakları


Mövenpick Hotel Dedeman İstanbul ve Park Dedeman

Istanbul Golden Levent Otellerine Yeni Genel Müdür
Horn’a Dedeman İstanbul ve Park Dedeman Le-
Yeni Genel Müdür vent Otelleri’nin Genel Müdürlüğü göre-
vine Dedeman Konya Hotel & Convent-
on Center Genel Müdürü Recep Altnok
atandı. 2009 yılından bu yana Dedeman
Konya’da Genel Müdürlük görevini yü-
rüten Altnok, Haziran ayı itbariyle De-
deman İstanbul’un ve Park Dedeman
Levent’in Genel Müdürü olarak çalışma
hayatna devam edecek.
24 yılı aşkın tecrübesi ile dünyanın çeşitli
otellerinde yönetcilik yapmış olan Ney- Elite World Otelleri'nin
ran Tan, uluslararası otel zinciri Möven-
pick Hotels & Resorts’un Türkiye’deki 4. Yeni Genel Müdürleri
oteli Mövenpick Hotel Istanbul Golden
Horn’da Genel Müdür’lük görevine
başladı. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Marmaris Otel’in Genel Müdürü
Otelcilik Bölümü’nden mezun olduktan Ali İhsan Bilgi
sonra kariyerine Hotel Grand Azur’da Elite World Oteller turizm sektöründeki 39 yıl-
başlayan Tan, daha sonra Robinson Zinciri’nin ilk resort ya- lık kariyeri boyunca, yerli ve
Select Club Maris, Accor Merkez Ofsi, trımı Elite World Mar- yabancı bir çok otelde gö-
Novotel ve Grand Mercure Hotel’lerin- maris Otel’in Genel rev aldı. Magic Seven Otel,
de çalışmaya devam et. Moskova, St Müdürlüğü’ne, 39 yıldır tu- Green Beach Resort, Mer-
Petersburg, Al-Ain, Dubai, Paris, Bah- rizm sektöründe görev alan soy Otel gibi bir çok otelde
reyn, Belçika ve Marakeş’te yer alan Ali İhsan Bilgi getrildi. Mar- Genel Müdür olarak görev
otellerde çeşitli eğitmler aldıktan sonra mara Üniversitesi İktsadi alan Bilgi, Elite World Mar-
Genel Müdür olarak Bahreyn, Rusya ve ve İdari Bilimler Fakültesi’ni maris Otel’in Genel Müdür-
İstanbul’un alanında en iyi otellerinde tamamlayan Ali İhsan Bilgi, lüğü görevine getrildi.
görev aldı. İngilizce ve İtalyanca bilen
Neyran Tan, mozaik, ebru, latn dansları
ve salon dansları ile ilgileniyor.
Business Otel’in Genel Müdürü
Adem Armusen
Pera Palace Elite World Bussiness Otel’in İstanbul Üniversitesi İşletme
Hotel Genel Müdürlüğü’ne, turizm ve Yönetm Fakültesi Otel Yö-
sektörünün tecrübeli isimle-
netciliği mezunu olan Adem
Jumeirah'da rinden Adem Armusen getril- Armusen, en son Holiday Inn
İstanbul Airport Otelde Ass.
di. Mayıs ayı itbariyle Genel
Yeni Atamalar Müdürlük görevini devralan Genel Müdür olarak görev
Armusen, 1964 Göle doğumlu. yapıyordu.
Kempinski Hotel Barbaros Bay
Bodrum'daki Satş ve Pazarlama
Direktörlüğü görevinin ardından
Pera Palace Hotel Jumeirah bün- İstanbul Otel’in Genel Müdürü
yesine katlan Onur Kademoğlu, Hüseyin Faik Alsaç
Satş Pazarlama Müdürü olarak Elite World Oteller Zinciri’nin zincir otelde genel müdür yar-
Temmuz 2015 itbariyle yeni gö- Taksim’de yer alan 5 yıldızlı hal- dımcılığı ve ve genel müdür
revine başladı. Swissotel The kası Elite World İstanbul’un Ge- görevlerinde bulundu. Elite
Bosphorus'ta Yiyecek ve İçecek nel Müdürlüğü’ne, Elite World World Otelleri zincirinde görev
Operasyon Müdürü olarak çalı- Bussiness Otel’in Genel Müdürü almadan önce Alsaç, 13 yıl İz-
şan Nessi Behar ise Temmuz 2015 Hüseyin Faik Alsaç transfer edil- mir Grand Mercure Otel’de üst
itbariyle Pera Palace Hotel Jume- di. Lisans eğitmini Atatürk Üni- düzey yönetci olarak görev al-
irah Yiyecek ve İçecek Müdürü versitesi Yabancı Diller Yüksek mış, ardından Crowne Plaza,
olarak atandı. Her iki sektör pro- Okulu’nda tamamlayan Hüseyin Faik Mercure İstanbul Otel ve Double Tree
fesyoneline de yeni görevlerinde Alsaç, turizm sektöründeki 25 yıllık ka- By Hilton Old Town’da Genel Müdürlük
başarılar dileriz. riyeri boyunca, yerli ve yabancı birçok görevini üstlenmişt.

86


84-87 TREND.indd 86 05.08.2015 13:24
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91