Page 84 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 84
trendÇin, Turizm GelirlerindeDünya İkincisi Oldu

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) verilerine göre Çin, dünya turizminde en fazla
gelir elde eden ikinci ülke konumuna geldi.

T UYED Başkanı Kerem ardında ikinci sıraya oturdu” diyor. √ Dünya turizminden en fazla gelir elde

Başlıklarla Turizm Serisinin 2015 Sürü-
Köfeoğlu’nun Dünya Turizm
eden ülkeler sıralamasında 3’ncü basamak-
münün özet:
Örgütü’nün (UNWTO) ''Başlıklar-
ta yer alan Çin, 5’nci basamaktaki anakara-
la Turizm Serisi''nin 2015 sürü-
artşla 1 milyar 133 milyon kişiye ulaşt.
Hong Kong’un gelirleriyle birlikte toplamda
münden derlediği verilere göre, Çin dünya √ Uluslararası turist sayısı yüzde 4,3’lük sına bağlı Makao ve 10’ncu basamaktaki
turizminde en fazla gelir elde eden ikinci √ Döviz kuru dalgalanmaları ve enfas- 146,1 milyar dolara ulaşarak ikinci basama-
ülke konumuna geldi. yondan arındırılmış halde dünya turizm ğa oturdu.
UNWTO’nun raporunu özetleyen Köfeoğ- gelirleri bir önceki yıldan yüzde 3,7’lik √ Çin’de yurtdışı turizm harcamaları yüzde
lu, “Turizmden en fazla gelir elde edenler reel artşla 1 trilyon 245 milyar doları 27 gibi olağanüstü bir büyüme kaydet.
incelendiğinde, Çin ve Çin anakarasına buldu. √ Toparlanan Meksika yeniden en fazla
bağlı Hong Kong ile Makao’nun toplam tu- √ Dünya turizminden en fazla geliri elde turist çeken ilk 10 ülke arasına girmeyi
rizm gelirleri 146,1 milyar dolara ulaşıyor. eden ülkeler sıralamasında Fransa, Ame- başardı.
Buna göre Çin, 2014’te 177,2 milyar do- rika Birleşik Devletleri, İspanya ve Çin ilk √ 2015 yılında turizmdeki büyüme yüzde 3
larla listede birinci sırada bulunan ABD’nin beşte yer alıyor. ila 4 arasında tahmin ediliyor.

Dünyada Turizmden En Fazla Gelir Dünyada Turizmden En Fazla
Sağlayan 10 Ülke Turist Ağırlayan 10 Ülke
Milyar($) Değişim (%) MilyonKişi Değişim (%)
Ülkeler Ülkeler
2013 2014 13/12 14/13 2013 2014 13/12 14/13
ABD 172,9 177,2 7 2,5 Fransa 83,6 83,7 2 0,1
İspanya 62,6 65,2 7,6 4,2 ABD 70 74,8 5 6,8
Çin 51,7 56,9 3,3 10,2 İspanya 60,7 65 5,6 7,1
Fransa 56,7 55,4 5,6 -2,3 Çin 55,7 55,6 -3,5 -0,1
Makak (Çin) 51,8 50,8 18,1 -1,9 İtalya 47,7 48,6 2,9 1,8
İtalya 43,9 45,5 6,6 3,7 Türkiye 37,8 39,8 5,9 5,3
İngiltere 41 45,3 12,1 10,3 Almanya 31,5 33 3,7 4,6
Almanya 41,3 43,3 8,2 5 İngiltere 31,1 32,6 6,1 5
Tayland 41,8 38,4 23,4 -8 Rusya Fed. 28,4 29,8 10,2 5,3
Hong Kong (Çin) 38,9 38,4 17,7 -1,4 Meksika 24,2 29,1 3,2 20,584


84-87 TREND.indd 84 05.08.2015 13:24
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89