Page 75 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 75


NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür;


“Projelerimize, İstanbul

Markasının Değerini

Arttırarak Devam Edeceğiz”Kültür ve Turizm Bakanlığı verile- sini sağlayabilir. Biz NG Hotels olarak İs-
rine göre İstanbul’da turizm ya- tanbul’daki ilk yatırımımız olan projemiz
tırımlarında arz artışı İstanbul’a üzerinde konsept ve ürün özellikleri için
gelen turist sayısı artışından daha çok uzun süredir çalışıyoruz. Güneşli’de
yüksek oranda seyretmekte. Ya- yer alan projemizin, bulunduğu bölge
tırımlar artarken yapılması gere- itibariyle daha çok iş dünyasına hitap ta. Kolonsuz olması nedeniyle daha
ken ‘İstanbul’ markasının değerini etmesini öngörüyoruz. NG İstanbul elverişli kullanılabilecek balo salo-
yüksek tutacak projelerle dünyada projemiz fiziki olarak iki kule şeklinde nu, 7,5 metre tavan yüksekliği ile
tanıtımına devam edilmesi olacak- planlanmış olup, birinci kule rezidans, toplamda 2 bin 526 metrekarelik
tır. İstanbul’un tarihi güzellikleri ve ikinci kule ise 5 yıldızlı otel konseptinde büyüklükte olup, 950 metrekare-
son yıllarda ön plana çıkan alış- inşa edilecek. 34 katlı olması planlanan lik bir fuaye alanına da sahip. Balo
veriş imkanlarının yanı sıra kong- otelimizde, yaklaşık 420 oda bulunacak. salonu içerisine binek araç girişi de
re turizmi, sanatsal etkinlikler ve Kongre turizmine yönelik özellikleriyle mümkün olacak. İstanbul projemiz-
festivaller gibi farklı ürünler ile pa- ön plana çıkacak otelimizde 5.270 met- de ayrıca, imzamız haline gelen Spa
zarlanması bu arz artışı karşısında rekarelik kapsamlı bir kongre merkezi, & Wellness bölümleri ile, yaşam ka-
yaşanabilecek fiyat düşüşü gibi biri 4’e bölünebilir balo salonu olmak litesini arttırmaya yönelik wellness
olumsuz etkilerin önüne geçilme- üzere 11 ayrı toplantı odası yer almak- hizmetleri de sunacağız.
Accor Türkiye İş Geliştirme Direktörü Onur Kurç;


“2015 Bitiminde İstanbul’da

13 Otele ve 2473 Odaya

Ulaşmış Olacağız”
İstanbul, dünyada çok önemli ve lerde otellerimiz bulunuyor ve bunlara
herkesin bildiği bir şehir. Ancak yenilerini eklemeye de devam ediyoruz.
İstanbul’un henüz turizm konu- Mercure, İbis, Novotel Accor’un en çok
sunda istenilen yere geldiğine bilinen markaları ama buna ek olarak
inanmıyoruz. İstanbul içinde yeni grubun lüks ve üst segment otel mar-
çekim alanları yaratılarak ortala- kalarından olan MGallery ve Pullman’da,
ma kalış süresinin ve harcamanın İstanbul’da misafirlerini ağırlayacak bir , Pullman Istanbul Yeşilköy , Mer-
arttırılması gerekmekte. Tabi yeni diğer Accor markaları. Mevcut otelle- cure İstanbul Yeşilköy otellerimiz
yapılan metro, havalimanı gibi ula- rimiz The Elysium Istanbul MGallery önümüzdeki yıl içinde hizmete gire-
şım yatırımlarının da İstanbul’un by Accor, Novotel Istanbul , Mercure cek. İbis’in yeni ve dinamik markası
turizm konusundaki gelişmesine Istanbul Altunizade , Mercure Istan- olan İbis Styles’ın da Eylül ayının
çok pozitif etkisi olacağı da bir ger- bul Taksim, Mercure Istanbul Topkapı , başında hizmete gireceğini de be-
çek. Accor Hotels olarak başta İs- İbis Istanbul , İbis İstanbul Esenyurt ve lirtmek isterim. Hali hazırda mevcut
tanbul olmak üzere tüm şehirlerde Mama Shelter İstanbul ile başarılı bir otellerimiz ve inşaat aşamasında
yeni otel projelere sıcak bakıyoruz. şekilde hizmet veriyoruz. Ayrıca yine olan otellerimiz ile 2015 bitiminde
Buna bağlı olarak da İstanbul’un İstanbul’da yeni açılacak Novotel Ka- İstanbul’da 13 otele ve 2473 odaya
farklı bölgelerinde farklı segment- raköy, İbis Tuzla, İbis Istanbul Airport ulaşmış olacağız.
75


68-77 DOSYA.indd 75 05.08.2015 13:24
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80