Page 74 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 74
İstanbul Turizmi Nereye Gidiyor?
İSVEÇ JAPONYA
67.542 67.072 85.383 99.313 111.630 89.062 112.616 148.326 166.311 182.002 106.573 114.876 153.193 133.707 133.865 175.412 166.181 184.161 155.155 153.0842005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2013 ve 2014 yılında yüzde 10 civarı büyüme kaydeden İstanbul’un kan kaybettiği pazarlardan biri olan Japon-
İsveç Pazarında yalın il yarısında gelen ziyaretçi 95.474 ya’daki düşüş artarak devam ediyor. 2010 ve 2012’de
İstanbul’a geldi. Artışın yüzde 3’ler civarında gerçekleşe- toparlanma belirtileri gösteren Japon pazarında 2013 ve
ceği tahmin ediliyor. 2014 yılında düşüşler devam etti. 2014 yılının ilk yarısın-
da yüzde 20’lere varan düşüş yılın ikinci yarısında telafi
edilse de 2013 yılındaki düşüş trendi devam etti. 2015 yı-
İSRAİL lının ilk yarısında yüzde 34.5’e ulaşan düşüşün, yılın ikinci
yarısında bir nebze telafi edilse de yüzde 2’leri bulan bir
düşüşün yaşanması bekleniyor.


VERİLER NEREDEN GELİYOR?
İstanbul’un turizm istatistikleri, kentteki hudut kapı-
112.440 90.460 106.160 109.866 79.742 46.652 43.748 50.705 71.884 86.917 ları olan Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Hava-
limanı, Haydarpaşa Limanı, Pendik Limanı, Zeytin-
burnu Limanı ve Karaköy Limanı’ndan alınan yabancı
uyruklu ziyaretçilerin giriş verileriyle oluşturuluyor.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün otellerden aldığı ka-
İsrail pazarında 2009 yılında yaşanan “one minute” krizi yıtlar ise henüz istatistiki veri olarak değerlendiri-
ile dramatik bir düşüş yaşandı. Son 10 yılın en yüksek yılı lemiyor. Bu eksiklik Güney’deki destinasyonlar için
olan 2005 ile krizden sonraki en düşük yıl olan 2011’deki önemli bir hataya neden olmuyor. Fakat İstanbul gibi
düşüş yüzde 157 olarak gerçekleşti. 43 binler civarında ziyaretçi profili çeşitlilik gösteren kentler için, önemli
kalan ziyaretçi sayısının büyük bir kısmı da Türkiye’deki bir ölçüm zafiyeti yaratıyor.
akrabalarını ziyarete gelen veya İsrail pasaportu kullanan 2015 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ka-
Musevi vatandaşlarımızın giriş çıkışı oluşturuyor. 2013 yıtları almak için harekete geçen Kültür ve Turizm
ve 2014 yılında kısmi bir toparlanma yaşansa da 2015 Bakanlığı’nın girişimleri, Emniyet Genel Müdürlü-
yılında pazara yine düşüş hakim. Yılın ilk yarısında ger- ğü’ndeki yoğun atama trafiği nedeniyle henüz işler
çekleşen yüzde 5,2’lik kaybın, mevcut konjonktürün de hale getirilemedi.
etkisiyle yüzde 7’lere çıkacağı tahmin ediliyor.Verilerin hazırlanmasına ve
değerlendirilmesine katkıda
bulunan İstanbul Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü’nün
İstatistik Uzmanı
Abdurrahman Çelik’e
teşekkür ederiz.

Yunus Yoğurtçu


74


68-77 DOSYA.indd 74 05.08.2015 13:24
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79