Page 73 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 73


ÇİN BREZİLYA

65.897 71.291 89.754 105.340 129.136 182.996 34.298 49.492 63.319 70.468 87.688 73.024


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dünya turizminin lokomotiflerinden biri haline gelmeye THY’nin geliştirdiği pazarlardan biri de Güney Amerika.
başlayan Çin, Türkiye’nin de gelecek vaat eden pazarla- 2009 yılından itibaren, İstanbul’dan Sao Paulo’ya di-
rından biri. 2014’ün ilk yarısında 83.818 Çinlinin geldiği rekt uçuş başlatılmasıyla açılan bu pazarda Brezilyalılar
İstanbul’a bu yılın aynı dönemınde yüzde 50,3 artış ile öne çıkıyor. Fakat bu yıl Brezilya’da ekonomik nedenler-
133.500 ziyaretçi geldi. Artan uçuşlara paralel olarak son den kaynaklı olarak 2014 yılında başlayan düşüş eğilimi
2 yılda gelen ziyaretçi sayısında yüzde 50’lere yaklaşan devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında Brezilya’dan 33.645 kişi
bir artış kaydediliyor. İstanbul’a geldi.
Çinli turist, bıraktığı gelir açısından da oldukça avantajlı. Güney Amerika’da yükselen diğer pazar Arjantin’de ise
Dünyanın en fazla para harcayan turistlerinden olan Çin- 2013’te başlayan hızlı yükseliş, 2014’ta biraz hız kes-
liler, Antalya’ya paket turla gelen Rus ve Batılı turistin ne- se de devam ediyor. İlk 6 ayda bu pazardan 30.515 kişi
redeyse 3 katı fazla gelir sağlıyor. İstanbul’a geldi.
Cumhurbaşkanı’nın Çin’e gerçekleştirdiği ziyarette, tu- Kıtada Şili, Peru, Uruguay yeni oluşan bir pazarlar, Meksi-
rizm ilişkilerinin geliştirilmesi de gündeme geldi. Çinli tu- ka ve Kolombiya ise konulacak uçuşlarla pazar olma po-
rist sayısının artırılması konusunda ortak karar alındı ve tansiyeli taşıyan ülkeler olarak öne çıkıyor.
bakanlıklar düzeyinde çalışmalar yürütüleceği açıklandı.
2014 yılında 182.996 ziyaretçinin geldiği Çin pazarının
2015’i 250 binin üzerinde tamamlayacağı öngörülüyor. İSPANYA


GÜNEY KORE
147.190 161.368 200.737 211.742 229.181 200.678 198.150 194.668 205.173 235.83480.069 96.369 118.150 99.429 77.279 101.334 129.222 140.519 166.439 225.593 Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki en güçlü rakiplerinden
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
olan İspanya, İstanbul’un stabil seyreden pazarlarından
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
biri. Global finans krizi sonrasında ekonomisinde sorunlar
Güney Kore pazarı 2012 yılından bu yana hızlı bir ivme ya- yaşayan İspanya’da 2010 yılında başlayan düşüş 2013
kaladı. Türkiye’ye özel bir sempati duyan Güney Koreliler, yılında toparlanma sinyalleri verdi. 2014 yılında yüzde 15
ağırlıklı olarak kültür turizmine yöneliyor. 2014 yılında bir civarında artış kaydeden İspanya pazarında yılın ilk yarı-
önceki yıla göre Yüzde 35 civarında artış yaşanan pazarda sında yüzde 1’lik düşüş var. 2014’ün ilk yarısında 94.622
2015 yılında bir yavaşlama görülüyor. Yılın ilk 6 ayında pa- ziyaretçi gelirken, bu yılın aynı döneminde gelen ziyaretçi
zardaki artış yüzde yüzde 0,5’ler seviyesinde kaldı. sayısı 93.686’da kaldı.

Fotoğraf: Metin Ekinci
73


68-77 DOSYA.indd 73 05.08.2015 13:24
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78