Page 72 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 72
İstanbul Turizmi Nereye Gidiyor?
İNGİLTERE FRANSA
254.911 286.829 312.897 359.255 427.575 359.634 391.845 441.870 467.110 497.561 275.785 279.439 311.245 345.740 384.504 342.298 399.620 436.686 481.214 494.3152005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

İngiltere pazarında 2010 yılında yaşanan düşüşün etkisi Avrupa’dan gelen turist sayısında en fazla kaybı Fransa’da
diğer pazarlardan daha uzun sürdü. Yükselişte ağır tepki yaşadık. Türkiye genelinde Fransız turist ilk yarıda yüzde
veren İngiltere, 2012 yılından itibaren yükselişe geçti. İlk 22.3 azalarak, 421 binden 327 bine geriledi. İstanbul’daki
yarıda İngiltere’den İstanbul’a 233.161 ziyaretçi geldi. Bu düşüş business girişlerin de etkisiyle daha az gerçekleşti.
rakam 2014 yılının aynı döneminde 221.725’ti. İngilte- 2014 yılının ilk 6 ayında 221.374 Fransız ziyaretçi gelir-
re pazarının yılı 500 bin sınırlarında tamamlayacağı ken, yaşanan yüzde 4.1 düşüşle bu sayı 2015’in aynı dö-
öngörülüyor. neminde 212.395 oldu. 2014 yılını 494.315 ziyaretçi
İTALYA ile tamamlayan Fransa pazarında yılın yüzde 9’lara
varan düşüşle 450 binler seviyelerinde kapanacağı
tahmin ediliyor.
IRAK214.434 22.2.961 287.389 342.773 363.738 403.579 407.183 428.927 450.966 466.0302005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
İtalya pazarında dönemsel siyasi gerilimlerin etkisiyle 155.619 212.924 241.262 354.063
dalgalı bir seyir yaşansa da 2008 yılından sonra istik-
rarlı bir yükseliş görüldü. 2015 yılında ise İtalya pazarı
İstanbul’da yüksek düşüş yaşanan pazarlardan biri oldu. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014 yılının ilk 6 ayında 198.333 olan İtalyan ziyaretçi 2011 yılında gelişen ticari ilişkilerin paralelinde hızlı bir
sayısı yüzde 16.2 düşüş ile 166.109 oldu. Pazarın Türki- yükseliş gösteren Irak pazarı, bölgede yaşanan gerilime
ye genelindeki düşüşü ise yüzde 13.5’lerde kaldı. İtalyan rağmen yükselişini devam ettiriyor. Birçok yatırımın erte-
pazarının 2015 yılında 400 bin sınırını geçmekte zorlana- lendiği pazardaki gelişlerin önümüzdeki yılların yükseliş
cağı tahmin ediliyor. hızına belli oranlarda negatif olarak yansıyacağı tahmin
ediliyor. 2014’ün İlk 6 ayında İstanbul’a gelen 121.588
HOLLANDA Iraklı ziyaretçi, yüzde 19.2 artarak 144.955’e ulaştı. Ar-
tışın yıl sonunda yüzde 20’ler civarında olacağı tahmin
ediliyor.

Fotoğraf: Metin Ekinci


197.747 206.836 228.335 247.943 272.881 209.211 233.072 260.296 285.970 298.9662005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Türkiye genelinde 2014 yılında yaşanan düşüş devam
ediyor. İstanbul’da ise düşük yükseliş trendi devam edi-
yor. 2014 yılının ilk 6 ayında 137.946 ziyaretçi gelen
Hollanda’dan bu yılın aynı döneminde 139.584 kişi geldi.72


68-77 DOSYA.indd 72 05.08.2015 13:24
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77