Page 71 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 71


İRAN RUSYA FEDERASYONU
272.927 361.558 395.122 375.403 590.920 408.301 390.623 423.441 422.303 363.563 407.431 489.766 537.784 573.910 589.950
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
İran pazarında artış devam ediyor. İlk altı ayda İstanbul’a Amerika Birleşik Devletleri’nden İstanbul’a gelen ziyaret-
gelen İranlı sayısı 316.989 kişi oldu. Bu sayı 2014 yılında çi sayısında istikrarlı fakat düşük yoğunluklu bir yükseliş
235 bin kişiydi. Yüzde 35 oranında bir artış yaşanan İran devam ediyor. Küresel ekonomik krizin etkilerinin yan-
pazarı, 2014 yılının aynı döneminde 2013 yılına göre yüz- sımasıyla 2010 yılında düşüş yaşanan pazar, 2011’den
de 52 oranında artış kaydetmişti. 2014’e kadar ortalama yüzde 5’lik büyüme gösterdi.
Son iki yıldır tempolu bir artış içinde olan İran pazarının, Bu yılın ilk 6 ayında 260.320 Amerikalı ziyaretçi geldi. Bu
yaptırımların hafifletilmesiyle önümüzdeki yıllarda geliş- rakam aynı dönemlerde 2014 yılında 246.157, 2013 yı-
meye devam edeceği tahmin ediliyor. Alışveriş turizminde lında ise 234.183’tü. 2015 yılında seyahat uyarılarının da
ülkeye en fazla gelir bırakan turistlerden olan İranlıların, etkisiyle pazarda yatay bir seyir bekleniyor.
İstanbul’a olan ilgisinin bu eksende gelişmesi bekleniyor.
2014 yılında 590.920 ziyaretçinin geldiği İran pazarının
yılı 620 binin üzerinde kapatacağı tahmin ediliyor.
SUUDİ ARABİSTANABD
168.714 223.157 322.5082005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
244.170 280.054 326.635 356.459 367.127 361.008 444.894 485.086 503.019 533.442 İstanbul’un ana pazarlarından biri haline gelen Ortado-
ğu pazarındaki yükseliş devam ediyor. 11 Eylül sonrası
Batı’da gelişen İslamofobinin etkisiyle Türkiye’ye yönelen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ortadoğulu turist kısa sürede İstanbul’un müdavimi hali-
Amerika Birleşik Devletleri’nden İstanbul’a gelen ziyaret- ne geldi. Bıraktıkları gelir ile dikkat çeken Ortadoğulu tu-
çi sayısında istikrarlı fakat düşük yoğunluklu bir yükseliş ristler, Türkiye’deki alışveriş turizminin de lokomotifi hali-
devam ediyor. Küresel ekonomik krizin etkilerinin yan- ne geldi. Ortadoğu ülkeleri arasında en çok harcama sırası
sımasıyla 2010 yılında düşüş yaşanan pazar, 2011’den ile Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Umman ve Ürdün
2014’e kadar ortalama yüzde 5’lik büyüme gösterdi. vatandaşları tarafından yapılıyor. Visa’nın hazırlattığı
Bu yılın ilk 6 ayında 260.320 Amerikalı ziyaretçi geldi. Bu “The Global Travel Intentions Study 2015” raporuna göre,
rakam aynı dönemlerde 2014 yılında 246.157, 2013 yı- seyahat başına ülke vatandaşlarının harcama listesinde
lında ise 234.183’tü. 2015 yılında seyahat uyarılarının da ilk 4 sıra, Suudi Arabistan 8.866 USD, Mısır 4.917 USD,
etkisiyle pazarda yatay bir seyir bekleniyor. Çin Halk Cumhuriyeti 4.780 ve BAE 2.518 USD olarak yer
aldı. Kalabalık aileler şeklinde seyahat eden Ortadoğulu
turistin son yıllarda konaklama seçiminde yönünü günü-
birlik kiralık evlere doğru çevirdiği görülüyor.
KRUVAZİYER YOLCUSU % 55 ARTTI Pazar açısından en büyük risk ise Avrupa Birliği’nin tu-
Yılın ilk 5 aylık döneminde İstanbul’a kruvaziyer ile gelen rizmini hareketlendirmek için Ortadoğulu turiste yönel-
ziyaretçi sayısında yüzde 55’lik artış yaşandı. Gelen yol- mesi... Birleşik Arap Emirlikleri’ni Schengen bölgesinde
cu sayısı belirtilen dönemde 82 binden 127 bine ulaştı. vizesiz seyahat edebilecek ülkeler listesine ekleyen Av-
rupa Birliği’nin bu muafiyeti başta Suudi Arabistan olmak
KONGRE TURİZMİNDE GERİLİYORUZ üzere diğer Ortadoğu ülkelerine tanıması, özellikle alış-
İstanbul 2014 yılında dünya sıralamasında 130 kongre veriş turizminde İstanbul’un elini zayıflatacaktır. 2014
ile 9. sırada yer aldı. Sıralamadaki yerimiz ve kongre sa- yılında 2.126.641 kişinin geldiği Arap ülkelerimden bu
yısı bakımından gerileyerek iki yıl önceki seviyeye geriledik. yıl 2.5 milyonun üzerinde ziyaretçinin İstanbul’a gelmesi
bekleniyor.


71


68-77 DOSYA.indd 71 05.08.2015 13:24
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76