Page 70 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 70
İstanbul Turizmi Nereye Gidiyor?
İSTANBUL’UN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ
PAYI ARTIYOR
2004 yılında ülkemize gelen yabancıla-
rın yüzde 21’i İstanbul’a gelirken bu oran
2014 yılında yüzde 32’ye ulaştı. Türk
Hava Yolları’nın uçuş ağını geliştirmesi-
nin paralelinde yeni pazarlara ulaşan İs- 6.453.553 7.049.234 7.509.741
tanbul, önüne koyduğu büyük hedeflere, 5.346.658 11.842.983
dönemsel krizlere rağmen, emin adım- 4.849.353 9.381.670 10.474.867
larla ilerliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3.473144 8.057.879
bu oranın yüzde 40’lara doğru ilerleyece- 6.960980
ği öngörülüyor.
İSTANBUL TURİZMİNİN 10
YILLIK SEYRİ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
İstanbul’a gelişlerde düzenli bir artış var.
Bu paralelde İstanbul’un ülke turizmin- (2004-2014 İstanbul’a gelen yabancı sayıları)
deki payı da giderek artıyor. 2004 yılında
ülkemize gelen yabancıların yüzde21’i
İstanbul’a gelirken bur oran 2014 yılında
yüzde32’ye ulaştı. Almanlar:%10.2İranlılar:%5.0,
Ruslar:%5.0, Amerikalılar:%4.5,
İSTANBUL’UN SEZONU İngilizler:%4.2, Fransızlar:%4.2,
Gelişleri aylık olarak incelediğimizde ha- İtalyanlar:%3.9, Iraklılar:%3.0,
ziran – ekim arası dönemin daha yoğun Suudi Arabistanlılar:%2.7,
olduğu görüyoruz. Yaz aylarında yoğun- Hollandalılar:%2.5,
laşan bir turizm hareketliliği yaşansa da Libyalılar:%2.2,
ana hatlarıyla turizminin İstanbul’da yıla Ukraynalılar:%2.2,
yayıldığı söylenebilir. Azerbeycanlılar:%2.0,
İspanyollar:%2.0,
GENEL TABLO UMUT VERİCİ Suriyeliler:%1.9,
İstanbul’un 10 yıllık ziyaretçi verilerine Diğer ülkeler: 44,4
bakıldığında ise genel tablo, umut ver- HANGİ ÜLKELERDEN TURİST GELİYOR?
meye devam ediyor. Pazarların büyük Geçen on yılda İstanbul’a en çok Almanya’dan turist geldi. Alman turistin açık
bir bölümünde yükseliş hakim. Gelişen ara liderliğinde, Alman pasaportu ile seyahat eden genç kuşak göçmenlerin
mevcut pazarların yanında, açılan yeni etkisi büyük. 2004 yılında pazar dahi olmayan İran, hızlı bir yükseliş ile ikinci
pazarlar, geleceğe dair umutları yükselti- sıraya yükseldi. Belirgin bir yükseliş ise Ortadoğu pazarında yaşanıyor.
yor. Tabi her şey yolunda gider ise...
ALMANYA RUSYA FEDERASYONU
722.596 827.423 968.930 1.027.063 1.112.590 892.968 986.099 1.205.976 1.179.397 1.205.976 408.301 390.623 423.441 422.303 363.563 407.431 489.766 537.784 573.910 589.950
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dünyada Çin’den sonra yurt dışına en çok turist gönderen Zor bir sezon geçiren Rusya’da talep düşüşleri tüm varış
ikinci ülke olan Almanya, İstanbul’un da en önemli pazarı noktalarında kendini hissettirdi. Fakat düşüşler uzmanla-
olmaya devam ediyor. 2015’in ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen rın yılın başında tahmin ettiği boyutta gerçekleşmedi. Yılın
Alman turist sayısı yüzde 10.9 oranında artarak, 1 milyon ilk yarısında gelen Rus turist sayısı yüzde 24.3 azalarak, 1
901 binden, 2 milyon 109 bin kişiye çıktı. Bunun 576.161’i milyon 923 binden, 1 milyon 454 bine geriledi.
İstanbul’a geldi. 2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla Ekonomik krizi aşmak için vatandaşlarını Kırım’a yönlen-
göre yüzde-3,7 gerileyen Alman pazarı 2015 yılının ilk diren Rus Hükümeti, bu konuda belirli oranda bir başarı
yarısında 2014’e göre kaybı telafi ederek yüzde 8,4 artış elde edebildi.
kaydetti. Yaşanan artış Rus pazarında yaşanan yüzde- İstanbul’a gelen Rus turist sayısı ise yüzde 14.4 azalarak
14,4’lük kaybın kısmen de olsa dengelenmesini sağladı. 301.544’ten 258.27’ye düştü.


70


68-77 DOSYA.indd 70 05.08.2015 13:24
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75