Page 69 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 69S eyahat uyarıları ile İstanbul turizminde
moraller biraz daha bozuldu. Yılı 2014 se-
viyelerinde kapatmayı hedefeyen sek-
tör temsilcileri, artk düşüşün kaçınılmaz
olduğu konusunda hemfkir. Yılın başında Rusya’da

ekonomik sorunlar ile başlayan düşüş, sınır ötesi
harekat ve yurt içinde yaşanan terör eylemlerinin
etkisiyle diğer pazarlara da sirayet et. Mevcut
negatf seyirde turizmcilerin yeni hedef ise yılı en

az hasarla atlatmak...


Fotoğraf: Murat Aslankara


69


68-77 DOSYA.indd 69 05.08.2015 13:24
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74