Page 65 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 65
k

Kurduğu şirketler ve geliştirdiği konseptlerle Türk turizmine yön veren Cem Kınay, Alman otel markası
Steigenberger ile şehir otelciliğinde "yeni bir şeyler" hayal ediyor...

k

hizmet bilmeyen bir nesil yetşt. Suçlu ğine inanıyorum. cak? Bunun bilimsel ve yanılma payı dü-
aramayı bırakıp çözüm geliştrmemiz şük bir cevabı maalesef henüz yok. Do-
gereken böyle bir sorunumuz var. Hala İstanbul'daki doluluk oranlarını nasıl lulukları ve gelirleri yükseltebilmek için
devam eden lisan sorunu var. İyi inşaat- yorumluyorsunuz? yeni stratejiler geliştrmek zorundayız.
lar yapıyoruz ama iyi dil bilen personel İstanbul, artk büyük bir oyuncu. Bu ra-
yetştremiyoruz. Turizm, genç nüfusu- kamlara gelmek ile bu rakamlara gelmiş Anadolu'daki otel yatrımları ve
muza isthdam yaratmak için çok önemli bir oyuncunun varlığını devam etrme turizm potansiyeli hakkında
bir sektör. Bu ihtyaç çerçevesinde turizm taktği farklı olmalı. Ülke olarak, İstanbul neler düşünüyorsunuz?
eğitminin yeniden planlanması gerekt- olarak turizmdeki yeni stratejimiz ne ola- 11 yaşıma kadar Anadolu'da yaşadım.


65


62-67 KRAL DAİRESİ.indd 65 05.08.2015 13:23
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70