Page 58 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 58
sektörden
Özdilek Hotel Mobil Uygulaması

Seyahatte Online App Store Ve Google Play’de

Alışveriş Artıyor

Online seyahat asistanı bavul.com’un
verilerine göre, yakın gelecekte tatl
planları için turizm şirketlerinin ofs-
lerine gidip broşürden tatl mekanı
seçmek ya da uçak bilet almak tari-
he karışacak. Günlük hayatmızın bir
parçası haline gelen internet kulla-
nımıyla, seyahat alışverişlerinin de
büyük oranda bilgisayar ortamında
gerçekleştğini kaydeden online se-
yahat asistanı bavul.com’un Türkiye
Müdürü Mazhar Özsoy, özellikle ta-
tl ve uçak bilet alımlarında online
işlem yapıldığını belirt. Seyahat ve Wyndham Grand İstanbul Levent ve larıyla istedikleri yerden kolayca rezervas-
tatl araştrmalarının daha çok akıllı Wyndham Grand İzmir Özdilek, misafr- yon yapabilme imkanına sahip oluyorlar.
telefon ve tabletlerden yapıldığını da lerinin merak etkleri her şeyi öğrenebi- QR Kod Uygulaması
belirten Özsoy, tüketci kullanım alış- lecekleri Özdilek Hotel mobil uygulaması Cep telefonları ve tabletler ile okutulabi-
kanlıkları hakkında da bilgi verdi. Öz- ile benzersiz bir hizmet hayata geçirdi. len QR kod uygulamasını kullanarak Öz-
soy, şöyle konuştu: “Araştrmalar akıllı Misafrler, Özdilek Hotel mobil uygulama- dilek otelleri ile ilgili bilgilere ve Özdilek
cep telefonlarından ya da tabletler- sı aracılığıyla otellerin güncel kampanya Hotel Mobil uygulamasına kolayca ulaşa-
den yapılıyor. Ortalama 3 farklı siteye ve haberlerini takip ederken, mobil cihaz- bilirsiniz.
girilip karşılaştrma işleminden sonra,
alışveriş evdeki ya da işyerindeki sabit Hamdi Akın: Akfen Holding
bilgisayardan tamamlanıyor.
Olgunlaşma Sürecini Tamamladı
Akfen Holding'in temetü dağıtan bir altyapıda organik ve inorganik büyü-
Skal Üyeleri Point holding olarak büyümesine devam ede- mesine devam ederken bir yandan da
olgunlaşmış varlıklarından gelen nakit
ceğini açıklayan Akfen Holding Yönetm
Hotel Barbaros’ta Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Gelinen akışıyla yatrımcılarını ikinci defa mutlu
edeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda
noktada Akfen Holding'in olgunlaşma
Buluştu sürecini büyük ölçüde tamamladığını önümüzdeki dönemde sermaye iht-
belirtmekten büyük memnuniyet du- yacı gerektrecek yatrımlarımızı çeşitli
yuyorum" diyor. Akfen’in Türkiye'nin en ortaklıklar yoluyla tamamlamayı hedef-
büyük altyapı yatrım platormlarından liyoruz. Akfen, bugüne kadar üstlendiği
biri haline geldiğini söyleyen Akın, şun- altyapı yatrım platormu rolünü tüm
ları söylüyor : "Akfen Holding’in yeni bir hakkıyla daha da ileriye taşımak için
döneme girdiğini ve olumlu yöndeki bu bundan sonra da gerekli tüm çabayı gös-
değişimle birlikte holdingin bir tarafan terecektr."
Skal Internatonal İstanbul Kulübü’nün
her ay geleneksel olarak düzenlediği
öğle yemeği, Şişli Belediye Başkanı
Hayri İnönü, Başakşehir Kaymakamı
Kazım Tekin, Turistk Otelciler, İşlet-
meciler ve Yatrımcılar Birliği (TUROB)
Başkanı Timur Bayındır, Skal Interna-
tonal geçmiş dönem Dünya Başkanı
Hülya Aslantaş ve Skal Türkiye Fede-
rasyon Başkan Yardımcısı Faik Alsaç’ın BTA, İSO İlk 500’e Girdi
katlımıyla 28 Mayıs Perşembe günü 2013 yılında Türkiye’nin ikinci büyük 500 birden yükseldi. Türkiye’nin en büyük sa-
Point Hotel Barbaros’da gerçekleşt. kuruluşunun açıklandığı listede 132. sı- nayi kuruluşlarının açıklandığı 2014 ISO
rada yer alan BTA, bir yıl içinde 258 sıra ilk 500’de 374. sırada yer aldı.

58


52-61 SEKTÖRDEN.indd 58 05.08.2015 13:23
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63