Page 53 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 53

d) 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI BAYINDIR: YAVAŞLAMAYI
POZİTİF DEĞERLENDİRİYORUZ
2014 2015 FARK Rapora ilişkin bir değerlendirme yapan
Yatrım Yapılacak İl Sayısı 45 43 - 2 İl Turistk Otelciler, İşletmeciler ve Yatrım-
Yatrım Yapılacak Otel Sayısı 170 134 - 36 Adet cılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Ba-
yındır şunları söyledi: "Ege Bölgesi'nde
Hizmete Açılacak Yatak Sayısı 47.650 29.966 -17.684 Adet planlanan yüksek kapasiteli yatrımların
Otel Başına Ortalama Yatak Sayısı 280,2 223.6 - 56.6 Yatak etkisiyle, geçtğimiz aya göre, Haziran
Yeni İsthdam Sayısı 10.912 7.041 - 3.871 Kişi ayında yatrımlarda yatak kapasitesi
Toplam Yatrım Maliyet (TL) 2.751,9 milyon 1.925,3 milyon -826,6 Bin bakımından büyüme gözlemleniyor. Bu
Yatak Başına Ortalama Maliyet (TL) 57,75 bin 64.2 bin + 6.45 Bin ayki, yatrımlarda dikkat çeken diğer
bir nokta da 2015 yılında ilk kez teşvik
OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ almış olan Anadolu şehirlerimizdir. Bu-
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALAN nunla beraber ilk alt aylık verileri ince-
OTELLERİN SINIFINA VE YATAK lediğimizde, yatrımların geçen yılın aynı
SAYISINA GÖRE GÖRÜNÜMÜ; dönemine göre yavaşladığını görüyoruz.
Ancak bu yavaşlama negatf yorumlan-
OTEL SINIFI OTEL SAYISI YATAK SAYISI mamalı, aksine pozitf bir yaklaşım ola-
5 18 13.103 rak değerlendirilmelidir. Turizmin iler-
4 45 10.263 lemesinin ve sektörel büyümenin, salt
3 61 5.966 otel yatrımından ziyade, destnasyonun
bir bütün olarak hizmetlerinin geliştril-
2 0 0
mesi ile mümkün olduğunu hepimiz bi-
1 0 0 liyoruz. Ulaşılabilirlik, altyapı ve üstyapı
Butk/Özel Tesis 10 634 hizmetleri, teknoloji ve sosyal refah des-
TOPLAM 134 29.966 tnasyonun var olan turistk zenginlikleri
dışında, günümüz seyahatçileri için ter-
cih faktörü haline gelmiştr. Dolayısıyla
yukarıda açıklanan verileri; yatrımcının,
yeni bir ürün olarak Anadoluyu tercih et-
mesi, daha temkinli ve stratejik hamleler
yapıyor olması, trend ve tercihleri dikka-
te alması olarak yorumlamak isteriz."
TUROB ©
Ağustos 201553


52-61 SEKTÖRDEN.indd 53 05.08.2015 13:23
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58