Page 50 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 50
havayolu

THY Arapça Çağrı
Merkezi Kurdu

Ortadoğu’da yaşayan yolcuları için THY, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan
Arapça Çağrı Merkezi hizmet sun- Erbil ve Bahreyn Seferleri Başladı
maya başlayan küresel taşıyıcı, Orta-
doğu ve Kuzey Afrika’da bulunan 10 Türk Hava Yolları İstanbul Sabiha Gök- Yolları, yarın başlayacak Bahreyn uçu-
ülkede hizmet verecek Arapça Çağrı çen Havalimanı’ndan yaptğı yurt dışı şuyla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan
Merkezi’nin lansmanını Amman’da seferlerini artrmaya devam ediyor. Sa- sefer yaptğı nokta sayısını 24’e yükselt-
yüksek katlımlı bir etkinlikle ger- biha Gökçen Havalimanı’ndan Amster- miş olacak. 20 Temmuz’da başlayan İs-
çekleştrdi. Bölgede Arapça Çağrı dam, Bakü, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, tanbul Sabiha Gökçen – Erbil uçuşları ilk
Merkezinin faaliyete geçmesiyle Ercan, Frankfurt, Kiev, Kuveyt, Londra, etapta hafada 4 gün, 16 Eylül’den itba-
birlikte BAE, Suudi Arabistan, Katar, Milan, Münih, Paris, Tifis, Tahran, Tel ren ise her gün karşılıklı olarak icra edi-
Bahreyn, Umman, Ürdün, Mısır, Ce- Aviv, Viyana, Roma, Stutgart, Köln, lecek. İstanbul’dan Erbil’e tüm vergiler
zayir, Tunus ve Fas’ta Arapça konu- Barselona, Dammam şehirlerinden dâhil gidiş-dönüş 386 USD’dan başlayan
şan Türk Hava Yolları yolcuları kendi sonra Erbil’ e uçuş başlatan Türk Hava açılışa özel fyatlarla seyahat edilebilir.
ana dillerinde artk kolaylıkla hizmet
alabilecekler.
Skyscanner ve Yahoo Japan İşbirliği
Skyscanner ve Yahoo Japan, Japonya rulan Skyscanner Japan, seyahat sektö-
THY ve uluslararası seyahatlerde seyahatse- ründeki uçuş uzmanlığını, Japonya’da
Amerikalı Seyahat verlerin arama seçeneklerini genişlet- günde üzerinden en az 60 milyar ara-
Bloggerlerini Ağırladı mek ve kullanıcılara milyonlarca uçuş ma gerçekleştrilen en büyük arama
sitelerden biri olan Yahoo Japan ile bir-
alternatfni sağlamak amacıyla bir
işbirliğine imza at. Bu kapsamda ku- leştriyor.
Hava ulaşımında dünya yolcuları-
nın öncelikli tercihlerinden biri olan
Türk Hava Yolları, ABD’nin en çok Pegasus, Yılın İlk Yarısında 10
takip edilen seyahat bloğu yazarla-
rını Türkiye’de ağırladı. Türk Hava Milyondan Fazla Misafir Taşıdı
Yolları’nın organize etği etkinliğin
ilki, geçtğimiz yıl Beyaz Saray’da
düzenlenmişt. Bu yılki organizas-
yon kapsamında, iki gün boyun-
ca İstanbul’un tarihi ve kültürel
mekânlarını ziyaret eden 29 blog
yazarı, Türk mutağının yanı sıra,
Türk sanatları ve kültürünün zengin-
liğini de yerinde gözlemleme imkânı 2015 yılının ilk 6 ay trafk verilerini saat uçuş gerçekleştren Pegasus, yüzde
buldu.
açıklayan Pegasus, iç hatlarda 6.33 78’lik doluluk oranı elde et. Pegasus,
milyon, dış hatlarda da 3.84 milyon ol- Kamuyu Aydınlatma Platormu’na (KAP)
Atlasglobal Paris’e mak üzere, tarihinde ilk kez 6 ayda 10 bildirdiği trafk verilerine göre 2015 yı-
milyondan fazla misafr taşıdı. 2015 yılı lının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri ara-
İlk Uçuşunu Yaptı ilk 6 ayına ait trafk verilerini açıkladı. sında 6.33 milyonu iç hatlarda, 3.84
2015’in ilk yarısında taşıdığı misafr sa- milyonu da dış hatlarda olmak üzere
Atlasglobal Havayolları, Avrupa’daki yısını, geçen yılın aynı dönemine oranla toplam 10.17 milyon misafr taşıdı. Aynı
yeni hatlarının açılışına Paris ile de- yüzde 10 artrarak 10.17 milyona yük- dönemde iç hatlarda 41.534, dış hatlar-
vam ediyor. 10 Temmuz 2015 tari- selten Pegasus, arz etği koltuk sayısını da 28.877 olmak üzere toplam 70.411
hinde İstanbul’dan Paris’e ilk tarifeli da yüzde 12 artşla 13.04 milyona çıkar- uçuş gerçekleştren Pegasus, bu alan-
uçuşunu gerçekleştren Atlasglobal, dı. Haziran itbarıyla 64 uçaklık flosuyla daki performansını önceki senenin aynı
bu ilk uçuşu Atatürk Havalimanı’nda yılın ilk 6 ayında toplam 125.156 blok dönemine oranla %12.2 artrdı.
düzenlediği özel bir törenle kutladı.


50 51


50-51HAVAYOLU.indd 50 05.08.2015 13:23
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55