Page 45 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 45

Yıllık Fiyat Artışında Lider Yine

Lokanta ve Oteller
Açıklanan verilere göre, temmuz ayın- 1.16, ulaştrmada ise yüzde 0.41 ola-
da tüketci fyat endeksi yüzde 0.09 rak gerçekleşt. Yıllık bazda ise en bü-
oranında art. Artş oranı, bir önceki yük fyat artşı yüzde 13.80 ile lokanta
yılın aralık ayında göre yüzde 4.85, ve oteller grubunda gerçekleşt. Onu,
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 9.31 ile çeşitli mal ve hizmetler,
6.91 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.25 ile gıda ve alkolsüz içecek-
yüzde 8.06 oldu. Aylık en fazla fyat ar- ler, yüzde 8.69 ile ev eşyası ve yüzde
tşı yüzde 1.60 ile ev eşyası grubunda 8.15 ile konut takip et. Haziran ayın-
gerçekleşirken, ikinci sırada yüzde 1.21 da açıklanan tüketci fyat endeksin-
ile lokanta ve oteller yer aldı. Artş ora- de de, yıllık bazda fyat en çok artan
nı, alkollü içecekler ve tütünde yüzde grup yine lokanta ve oteller olmuştu.

İBİS ANKARA
İbis Ankara Havaalanı oteli modern
konsept ve ve şehir manzaralı 147
odası ile Esenboğa Havalimanı'na
yakın bir konumdadır. Odalarının her
biri düz ekran TV ve klima ile dona-
tlmıştr. Restoranda bir aperatf veya
haff bir yemek almak ya da yorucu
bir günün ardından barda dinlence
gibi keyifi alternatfer sunuyor.
TUROB Stuttgart'ın Turizm
Information Bürolarını İnceledi


TUROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir, tmine sunan Taşdemir, "Dünyanın
Almanya'nın Stutgart şehrindeki turizm her köşesinde yapılan iyi işleri yakın-
informaton bürolarını ziyaret ederek dan takip ederek, başarıya ulaşmış
çalışmaları hakkında bilgi aldı. İzlenim- modelleri ve deneyimleri ülkemize
lerini hazırladığı rapor ile TUROB Yöne- taşımak için çalışıyoruz" dedi.


LAZZONİ HOTEL Barlas Küntay Anıldı
Lazzoni Hotel tasarım ve hizmet Turizm eski bakanlarından merhum Bar-
sektöründeki uzmanlığımız ile ta- las Küntay, vefatnın 16. yılında Zincirli-
sarlanarak inşa edilmiştr. İstanbul kuyu Mezarlığı'nda kabri başında anıldı.
Avrupa yakasının tarihi alanlarından Türk turizminin bugünlere gelmesinde
biri olan Haliç’in kıyısında yer almak- önemli hizmetleri olan Barlas Küntay'ı
tadır. Şehrin hem tarihi dokusuna anma törenine eşi İnci Küntay, oğlu Bu-
hem de iş merkezlerine olan yakınlı- rak Küntay, TYD Başkanı Murat Ersoy,
ğı ile iş ziyaretleri, toplantlar ve şeh- TUROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir,
ri keşfetmek isteyenler için ideal bir TUROB Üyeleri Savaş Gürsel ve Ferruh
konumdadır.
Ulukardeşler ile sektör temsileri ve se-
venleri katldı.45


26-49 GÜNDEM.indd 45 05.08.2015 13:23
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50