Page 40 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 40
gündem
gündem


Turizm İçin Günde4 Milyar Dolar
Harcıyoruz
Dünyada turizm yıldan yıla gelişiyor. Ulaşım olanak-
larının kolaylaşmasından fyatlardaki düşüşe, sosyal
medya etkisinden insanların keşfetme dürtüsüne
kadar birçok sebep bu artşı besliyor. Peki gelinen
noktada rakamlar nasıl değişt ve bundan sonrası
için ne bekleniyor? Gelin bunlara Dünya Turizm
Örgütü'nün geçtğimiz günlerde açıkladığı son yıllık
raporu üzerinden bakalım... Başlamadan önce ufak
bir iki ipucu; turistlerin günlük harcaması 4 milyar
dolara, toplam turist sayısı ise 1 milyar 135 milyon
kişiye ulaşt.artş ile Kuzey Amerika aldı. Asya-Pasfk
ve Ortadoğu bölgeleri yüzde 5 ile ortala-
ma artşın üzerine çıkmayı başardı. Dün-
yanın en önemli turizm destnasyonları
arasında yer alan Avrupa'daki artş yüz-
de 3'te kalırken, Afrika'daki artş sadece
ve global fnansal krizin damga vurduğu yüzde 2 olarak gerçekleşt. Afrika'daki
2008 yılı turizm için kayıp yıllar olarak artşın bu kadar düşük kalmasında böl-
tarihe geçt. Dünya Turizm Örgütü'nün gedeki Ebola salgını haberleri etkili oldu.
açıkladığı yıllık rapora göre 2014 yılı yeni
rekorlara ulaşılan bir yıl oldu. Buna göre HER GÜN 4 MİLYAR DOLAR
ülkeler arası seyahat eden turist sayısı, Uluslararası turizm gelirleri de kişi sayı-
UNWTO'nun yüzde 3.8 olan tahminini sındaki artşa paralel olarak yüzde 3.7
de geçerek, yüzde 4.4 artşla 1 milyar artşla 1 trilyon 245 milyon dolar olarak
135 milyon kişiye ulaşt. Üstelik bu artşa tahmin edildi. Buna 221 milyar dolarlık
global ekonomideki düşük performansa, ihracat gelirleri de eklendiğinde toplam
dünyada yaşanan çeşitli ekonomik ve kazanç 1.5 trilyon dolara ulaşt. Günlük
sosyal zorluklara, jeopolitk sıkıntlara ve turizm harcaması ise ortalama 4 milyar
ünyada turist sayısındaki Bat Afrika'daki Ebola vakalarına karşın doları buldu.
artş son 20 yıldır neredey- ulaşıldı.
se kesintsiz devam ediyor. EN ÇOK PARA AVRUPA’DA
D 1995 yılında sadece 527 EN BÜYÜK ARTIŞ AMERİKA’DA HARCANDI
milyon olan turist sayısı, aradan geçen Geçtğimiz yıl yaşanan turist bolluğunun Dünyadaki toplam turizm gelirinin yüzde
yıllarda iki katan fazla bir artş göster- en çok yaradığı bölge ise Amerika Kıtası 41'i ise Avrupa bölgesinden elde edildi.
di. Ancak bu 20 yıllık dönemde sadece oldu. Amerika'ya gelen turistlerin sayı- Bu bölgede 509 milyar dolarlık bir gelir
iki yılda düşüş yaşandı. ABD'de 11 Eylül sında yüzde 8 artş yaşanırken, alt bölge oluştu. Asya Pasifk bölgesi 377 milyar
2001 yılındaki saldırıları takip eden 2002 kategorilerde de birinciliği yüzde 9'luk dolarla toplam gelirin yüzde 30'unu alır-

40
40

26-49 GÜNDEM.indd 40 05.08.2015 13:23
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45