Page 34 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 34
gündemGümrüksüz Alışverişte
Büyük Artış

Global Blue Türkiye frması verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında (Ocak- Haziran) yapılan
gümrüksüz alışveriş alışverişi, bir önceki yılın aynı tarihlerine oranla yüzde 42 büyüdü.

T uristlerin Türkiye’de yaptkları %48 büyüme sağlandı. Selim Şeyhun, TEK SEFERDE EN BÜYÜK

alışverişi, vergi iadesi hizmetni
bu büyümede İstanbul Shopping Fest’in, HARCAMAYI KATARLILAR
yaz sezonu olması nedeniyle ülkemize YAPIYOR
sunarak daha cazip hale ge-
trdiklerini ve her gecen sene
ve mağazalarda indirim sezonunun baş-
yabancıların perakende cirolarındaki payı- gelen yabancı misafr sayısındaki artşın Tek alışverişte ortalama 2 bin 363 TL ile
en yüksek harcamayı Katarlılar yapıyor.
nın artğını kaydeden Global Blue Türkiye lamasının rolü olduğunu belirt. Katarlıları, ülkemize gelen gurbetçi va-
Ülke Müdürü Selim Şeyhun, Free alışve- tandaşlarımız 1,978 TL ile takip ediyor.
rişte ciro bazında harcamada birinci sırayı DÜNYADAKİ GÜMRÜKSÜZ Ardından, 1,686 TL harcama ile Azer-
İranlıların aldığını ve ardından Suudi Ara- ALIŞVERİŞİ % 33 baycan; 1,643 TL harcama ile Arap Emir-
bistan, Azerbaycan, Kuveyt ve Rusya’nın ÇİNLİLER YAPIYOR likleri ve 1,433 TL harcama ile Çinliler
geldiğini söylüyor. Sıralamada ilk 5 içinde Dünyadaki toplam Tax Free alışverişinin takip ediyor. 9 havalimanı ve AVM’ler ile
yer alan ülkelerin, bir önceki yıla göre yüzde 33’ünü Çinlilerin yaptğını ifade yapılan işbirlikleri ile 30’a yakın şehir içi
yüzdelik büyümeleri karşılaştrıldığında; eden Selim Şeyhun, ülkemizde ise Çin- nakit iade ofsi, sınır kapıları ve limanla-
İran yüzde 57, Suudi Arabistan yüzde 147, lilerin payının yüzde 5 seviyelerinde ra hizmet götürdüklerini söyleyen Selim
Azerbaycan yüzde 3 ve Kuveyt yüzde 48 olduğunu söyledi. Ülkemizin turizm ve Şeyhun, ülkemize gelen turistlerin 12 bin
büyürken; içinde bulunduğu ekonomik alışveriş potansiyelini Çinlilerin yeni keş- mağazadan Tax Free hizmet alabileceği-
kriz nedeniyle Rusya yüzde 13 küçüldü. fetmeye başladığını anlatan Selim Şey- ni sözlerine ekledi.
Geçtğimiz yıl üçüncü sırada olan Rusya, hun, “Bu yılın Haziran ayı ile geçtğimiz
bu yıl beşinci sıraya geriledi. yılın Haziran ayı verilerine bakıldığında,
Çinlilerin yaptğı alışveriş yüzde 213 bü-
HAZİRANDA BÜYÜME % 42 yüdü. Önümüzdeki yakın gelecekte, pe-
Tax Free alışverişte, 2015’in Haziran ayın- rakendenin en büyük alıcılarından birisi
da, bir önceki yılın Haziran ayına oranla Çinliler olacaktr” dedi.


2014 - 2015 Ocak-Haziran Haziran 2014 - 2015
Ciro Karşılaştırma Karşılaştırma Ciro
Ciro Toplam Ciro Toplam
Büyüme Satştan Büyüme Satştan
Ülkeler 2014-2015 Payı Ülkeler 2014-2015 Payı
İran 57% 13% Suudi Arabistan 154% 14%
Suudi Arabistan 147% 12% İran 77% 13%
Azerbaycan 3% 8% Kuveyt 48% 7% Ocak - Haziran Alısveriş Başına
Kuveyt 48% 8% Rusya -15% 7% Ortalama Harcama
Rusya -13% 6% Çin 213% 7% 2014
2015 Ortalama
Çin 97% 5% Azerbaycan 26% 6% Ortalama Ortalama Harcama
Katar 157% 4% Türkiye 89% 4% Ülkeler Harcama Harcama Büyüme
Türkiye 10% 4% ABD 62% 3% Katar 1,866 2,363 27%
Mısır 45% 3% Kazakistan 9% 2% Türkiye 1,590 1,978 24%
Arap Emirlikleri 57% 2% Mısır 74% 2% Azerbaycan 1,744 1,686 -3%
Diğer 34% 34% Diğer 24% 33% Arap Emirlikleri 1,407 1,643 17%
Genel Toplam 42% 100% Genel Toplam 47% 100% Çin 1,417


34


26-49 GÜNDEM.indd 34 05.08.2015 13:22
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39