Page 32 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 32
gündem
6.4 Milyon Transit Yolcu


Su Bile İçmedi!TUROB, Türk turizminin sancılı bir dönem geçirdiği şu günlerde transit yolcuların bir gece
konaklamaları için kampanya çağrısını yineledi. TUROB Başkanı Timur Bayındır, “İlk 6 ayda
İstanbul havalimanlarından geçen yaklaşık 6.4 milyon transit dış hat yolcusu, bir şişe su dahi
içmeden havalimanlarımızdan başka ülkelere git” dedi.

T Türkiye havalimanlarından ‘ge- yüzde 54’ü, Türkiye’ye giriş yapmadan bir rapor hazırladı. TUROB’un raporuna

transit olarak başka ülkelere git. İki
lip-geçen’ transit yolcular Türk
göre, Ocak-Haziran 2015 döneminde
İstanbul’un iki büyük havalimanından
turizmi için büyük bir kayıp
havalimanındaki transit yolcu sayısı ge-
olmaya devam ediyor. Turis-
tk Otelciler, İşletmeciler ve Yatrımcılar çen yılın ilk yarısında 5 milyon 779 bin gelen-giden toplam yolcu sayısı, 19 mil-
kişi olarak gerçekleşmişt. İstanbul’a yı-
yon 508 bini Atatürk Havalimanı’ndan
Birliği’nin (TUROB) sürekli olarak potan- lın ilk yarısında havayoluyla gelen turist olmak üzere toplam 23 milyon 811 kişiye
siyeline dikkat çektği transit yolcu sayısı sayısının 5 milyon 486 bin kişi olduğu ulaşt.
bu yılın ilk yarısında rekor düzeye ulaşt. düşünüldüğünde transit yolcu sayısın- Toplam yolcu sayısı geçen yıla göre yüz-
THY başta olmak üzere diğer uluslarara- daki büyük hacim net bir şekilde ortaya de 8.3 art. Tekil yolcu sayısı ise 11 mil-
sı havayolu şirketlerinin çok önemli bir çıkıyor. yon 905 bin kişi olarak gerçekleşt. Bu
bağlant noktası haline gelen Atatürk tekil yolcuların 6 milyon 418 bin kişisini
Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen TOPLAM YOLCU 23.8 MİLYON de transit yolcular oluşturdu. DHMİ is-
olmak üzere İstanbul havalimanlarından TUROB, Ulaştrma Denizcilik ve Haber- tatstklerinde havalimanlarını kullanan
yılın ilk yarısında transit yolcu sayısı yüz- leşme Bakanlığı Devlet Hava Meydan- yolcular geliş ve gidişlerinde ayrı ayrı
de 8 artşla 6 milyon 418 bin kişi olarak ları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafn- sayılıyor. TUROB raporunda, DHMİ ista-
gerçekleşt. Yani İstanbul havalimanları- dan Ocak-Haziran 2015 dönemi Türkiye tstklerinde yer alan kişi sayısı ikiye bö-
na dış hatlardan gelen toplam yolcunun Havalimanları verilerinden hareketle lünerek tekil kişi sayısı bulundu.

32


26-49 GÜNDEM.indd 32 05.08.2015 13:22
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37