Page 29 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 29


yılındaki yeni otel yatrımı projelerin-
de 5 yıldızlı yatrımlarda yarı yarıya bir
azalma gözlemlenirken, 3 yıldızlı otel
yatrımları tesis sayısı bakımından ye-
rini korumaktadır. 1 ve 2 yıldızlı otel
yatrımlarında düşüş gözlendiğini söy-
leyen Bayındır, Israrla, kaynak pazar ve
turizm çeşitliliği yaratmadan aynı tp
oteller yapılarak hizmet sunmanın yan-
lışlığının altnı çizdiğini söylüyor.

“İRAN, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR
PAZAR”
İran turizminin ülkemizdeki etkilerine
değinen Bayındır, sözlerini şu şekilde
ifade ediyor; “Bildiğiniz gibi İran ile
nükleer programını kısıtlaması karşılı-
ğında Tahran'a uygulanan yaptrımların
haffetlmesini öngören anlaşma taraf-
larca kabul edildi.
Bu anlaşma, birçok alanda olduğu gibi
turizmde de ilişkilerin normalleştril-
mesini sağlayacaktr. Yaptrımların ha- sayısının 656 bin olarak gerçekleşt. Nadir Kadakal'a ve ekibine teşekkürlerini
ffemesi turizm hareketlerini daha da İranlılar, alışveriş turizminde de ülke- sunan Başkan Timur Bayındır, konuşma
rahatlatacaktr. İran, turizmde bizim ye en fazla gelir bırakan turist grupları sonrasında yeni üyeler İstanbul Gönen
için çok önemli bir pazar. Bir dönem arasında yer alıyor. İstatstklere göre, Hotel, Lazzoni Hotel, Troya Hotel Balat'a
bu ülkeden gelen turist sayısı 2 mil- Türkiye’de yaptğı alışveriş sonrasında plaketlerini verdi. Ardından Divan Otel
yona dayanmışt. Bu yıl ilk beş ayda, en fazla vergi iadesini İranlıların al- Çukurhan, Divan Otel Ankara, Divan
Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde makta.” Ev sahipliğinden ötürü, Dede- Hotel Çorlu, Divan Hotel İstanbul Asia,
1.2’lik düşüşe rağmen, İran pazarında man Ailesi, Dedeman Bostancı Hotel Divan Suites İstanbul GPlus "Yeşillenen
yüzde 6.3 artş yaşandı ve İranlı turist ve Conventon Center Genel Müdürü Oteller" sertfkalarını aldı.29


26-49 GÜNDEM.indd 29 05.08.2015 13:22
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34