Page 25 - Hotel Dergisi | Temmuz 2015
P. 25
BAŞKANDANYatırım Planları Yapmadan Önce Kaynak ve

Turizm Çeşitliliği Yaratılmalı…


Son zamanlarda, gerek ülkemiz gerekse sektörümüz adına çok da parlak
bir dönem geçirmiyoruz. Turizmde 2013 yılında başlayan düşüş, geçen yıl
sektörün çabalarıyla bir nebze toparlansa da, bu yıl gerek global durum,
gerekse ülkemizde devam eden kaygı ortamı, Ramazan etkisi ve genel
seçimler sebebiyle yeniden karşımıza çıkt ve; Türkiye Haziran ayını, otel
doluluklarında, maalesef tüm Avrupa ülkelerinde en büyük düşüşü yaşayan
ülke olarak kapat.
Her zaman negatf konuştuğumuz yönünde bir takım eleştriler alsak da,
var olan durumu, kaygılarımızı paylaşmaya devam etk ve maalesef ki haklı
çıktk. Siyasi ve sosyal olayları yönlendirme etkimiz tabii ki bulunmuyor.
Ancak bizim beklentmiz, ülkemize bu derece önemli ekonomik katkı ve
imaj değeri sağlayan turizm sektörünün, devletmizce de desteklenmesi,
gerekli önlemler alınarak, stratejik revizyonlar yapılması yönündedir.
Tabii dünyada da sektörel gelişmeler yaşanıyor. Global pazarda çelişkileri
devam eden online rezervasyon siteleri malumunuz. Online seyahat
acentalarını artan pazar payları ve tüketci eğilimlerini kötüye kullanarak,
otellere dayatkları parite şartlarının, haksız rekabete yol açtğı gerekçesiyle,
sivil toplum örgütlerince kamunun, konuyu takibi konusunda girişimlerde
bulunuldu. Almanya ve Fransa'daki rekabet kurumları, otelcileri haklı
bularak, online seyahat acentalarına, parite uygulamalarını sonlandırmaları
gerektği çağrısı yapmışt. Gelinen son noktada, Fransa'daki karar, ücret
parite şartlarını açıkça yasaklayan Avrupa'daki ilk yasal karar olması
bakımında büyük önem taşıyor. Bildiğiniz üzere aynı konu, ülkemizde de
gündemde. Fransa’da ortaya çıkan kanun bizim için önemli bir rol model
olabilir.
Değerli meslektaşlarım…
Değinmek istediğim bir diğer konu ise yatrımlar… Ekonomi Bakanlığı
tarafndan açıklanan verilere göre; 2015 yılının ilk alt aylık döneminde,
bir önceki yıl ile kıyaslandığında, tesis sayısında yaklaşık yüzde 25 azalma Timur Bayındır
görülüyor. yatak kapasitesinin nerdeyse yarıya düşmesi yatrımların küçük TUROB Yönetim Kurulu Başkanı
kapasiteli otellere yöneldiğini işaret etmektedir. Şimdiye kadar söylediğimiz
gibi, yatrım planları yapmadan önce kaynak ve turizm çeşitliliği yaratlmalı,
Türkiye turizminin İstanbul ve Antalya’dan ibaret olmadığını, turizmde 2023
hedeferinin ancak diğer bölgelerin de etkinliğini artrarak yakalanabileceğini
belirtk. Söylemlerimiz bir şekilde yerini buldu ki, bugün ki tablo bizi
doğruluyor.
Bildiğiniz gibi İran ile nükleer programını kısıtlaması karşılığında Tahran'a
uygulanan yaptrımların haffetlmesini öngören anlaşma tarafarca kabul
edildi. Yaptrımların haffemesi turizm hareketlerini daha da rahatlatacaktr.
İran, turizmde bizim için çok önemli bir pazar. Bir dönem bu ülkeden gelen
turist sayısı 2 milyona dayanmışt. Bu yıl ilk alt ayda, Türkiye’ye gelen turist
sayısında yüzde 1.2’lik düşüşe rağmen, İran pazarında yüzde 6.3 artş
yaşandı ve İranlı turist sayısı 656 bin olarak gerçekleşt. İranlılar, alışveriş
turizminde de ülkeye en fazla gelir bırakan turist grupları arasında yer alıyor.
İstatstklere göre, Türkiye’de yaptğı alışveriş sonrasında en fazla vergi
iadesini İranlılar almakta.24 25


3-25.indd 25 05.08.2015 13:45
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30