Page 77 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 77

THY’nin fuarcılığa etkisi hakkında            k
neler söyleyebilir misiniz?
THY, dünyanın yurt dışına en çok uçuş yapan    Otelimizde çok büyük karlılık hedefimiz yok. Kendini
havayolu şirketi. Bu uçuşların çok büyük kıs-   döndüren, ayakları üzerinde duran ve kalitesinden
mının ise İstanbul’dan yapılıyor olması fuarcı-
lık için büyük bir nimet. THY’nin sağladığı bu     ödün vermeyen bir otel olsun istiyoruz.
imkan sayesinde nitelikli ziyaretçi ve katılımcı
açısından İstanbul önemli bir fuar kenti haline      k
geldi.
İstanbul’da dönem dönem yeni fuar merkezi     lemesine araştırınca vazgeçti. Bazılarını ise  bir tane yapmazken biz 6 şehirde fuar mer-
yatırımları gündeme geliyor. Bunlar hakkın-    ciddiye bile almamak lazım. Örneğin Anadolu   kezi inşa ettik. Bunun en güzel örneği de
da neler düşünüyorsunuz?             yakasında bir belediye başkanı fuar merkezi   Ankara’dır. Ankara’da son 20 yıldır seçim dö-
Fuarcının palavracısı avcının palavracısından   yapacağını açıklıyor. Bu projeye girmesinin ge- nemlerinde alevlenen fuar merkezi projesi
daha beterdir... Fuarcılıkta bina yapmak ko-   rekçelerinden birini de ilçesindeki uyuşturucu  seçimden sonra unutulur.
laydır. Paran varsa en güzel binaları yaparsın.  bağımlısı gençleri kurtararak onlara iş bulma  TÜYAP’ın büyüme stratejisi
Fakat fuarcılık sadece bina ile yapılmıyor.    faaliyeti olarak açıklıyor. Dünyada böyle bir  hakkında bilgi verebilir misiniz?
İstanbul’da dönem dönem siyaseten veya çe-    amaç için fuar merkezi yapılmış bir ülke yok.  1995 yılından bu yana devamlı büyüyerek ge-
şitli arsalar üzerindeki spekülasyonları kamuf-  Belediye başkanı başarabilirse dünyada bir    liyoruz. Önümüzdeki yılın sonunda biraz daha
le etmek için böyle haberler çıkarılıyor.     ilke de imza atmış olacak.            yatırım yaparak 120 bin metrekare olan kapa-
Ciddi olan bazı projeler vardı, bunlar derin-   Yaşım 71; 35 yıldır fuarcılık yapıyorum. Bu-   sitemizi 150 bine çıkaracağız ve orada biraz
                         güne kadar fuar merkezi yapacağını açıkla-    soluklanacağız.
                         yan onlarca şirket ve kişi oldu. Onlar henüz

    k                                             Otelciliğe girme fikri nasıl doğdu?
                                                  Gerçeği konuşmak gerekirse, şartlar ve ko-
TÜYAP'ın yakın çevresinde farklı büyüklüklerdi 16 tane                       şullar gerektirmeseydi otel yapar mıydın
otel var... Açıkçası bu kapasitenin sağlıklı bir şekilde                      diye sorsanız, cevabım hayır olurdu.
                                                  Bizim otel yatırımımızın asıl amacı, ana faa-
   işletilmesini pek mümkün görmüyorum.                             liyetimiz olan fuarcılıkta fark yaratabilmekti.
                                                  Fuar katılımcılarının rahat ve konforlu bir
    k                                             fuar yaşamaları amacı ile otel yapmaya ka-
                                                  rar verdik.

                                                  TÜYAP Palas olarak çok avantajlı bir ko-
                                                  numdasınız. Çevrenizde de çok sayıda otel
                                                  ve ciddi bir rekabet var. Bu konuda ne dü-
                                                  şünüyorsunuz?
                                                  TÜYAP’ın yakın çevresinde farklı büyüklük-
                                                  de 16 tane otel var... Açıkçası bu kapasitenin
                                                  sağlıklı bir şekilde işletilmesini pek mümkün
                                                  görmüyorum. Fuar döneminde bu oteller
                                                  dolabilir, ama sonraki zamanlarda doluluğun
                                                  nasıl sağlanacağının çok iyi planlanması lazım.
                                                  Şahsen bu yatırımların hesaplarının nasıl ya-
                                                  pıldını pek anlayabilmiş değilim. Fizibiliteleri-
                                                  nin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum.

                                                  “Bana Güvenerek

                                                  Kredi Vermeyin! Diyorum”
                                                  TÜYAP Fuar Merkezi iyi bir tempoda çalıştığın-
                                                  da, hazırlıklarla birlikte en fazla ayın 15 günü
                                                  için potansiyel yaratabilmekte. Bu yatırımları
                                                  gerçekleştiren dostlarımızın hesaplara derin-
                                                  lemesine girmediklerini düşünüyorum. Ya da
                                                  harcanması gereken bir para var...
                                                  Bazen banka müdürü dostlarım telefon açarak
                                                  “Bülent Bey sizin oralarda yeni bir otel projesi
                                                  var; kredi verelim mi?” diye soruyorlar. Ben de

                                                    77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82