Page 72 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 72

trend

  İtalyan'lar İstanbul'dan
     Vazgeçemedi

   2014 yılında İtalya'dan ülkemize gelen turist sayısında %5 gerileme yaşanırken,
       İstanbul’a gelen İtalyan sayısında % 6.5 oranında artış kaydedildi.

BIT Turizm Fuarı, İtalya’nın Milano      Bizden Gidişler de Azaldı          İtalya’ya giden Türk Turist
     şehrinde 12-14 Şubat 2015 ta-
     rihleri arasında gerçekleşti. Fuar  İtalya, aynı zamanda en fazla turist gön-  2003	 89.889
     sonrası İtalya pazarına ilişkin ra- derdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor.
por hazırlayan TUROB, pazardaki düşüşe     Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine 2010	 138.271
rağmen İtalyanların İstanbul’a olan ilgisi-  göre; 2014 yılında İtalya’ya giden Türk sa-
nin artarak devam ettiğini açıkladı. 2015   yısı 196 bine geriledi.           2011	 191.415
yılında İtalya pazarında kayda değer bir
değişim olmayacağı öngörüsünde bulunan     2015’te Değişim Beklenmiyor         2012	 247.927
TUROB raporunda şu bilgilere yer verildi:
“Gelişmekte olan pazarlarımızdan olan     İtalya’da mevcut ekonomik koşullar, iki   2013	 232.030
İtalya’dan 2014 yılında ülkemize gelen     ülke arasındaki siyasi gelişmeler ve fuarda
turist sayısında %5 gerileme yaşanırken,    yapılan ikili görüşmeler dikkate alınarak  2014	 196.359
İstanbul’a gelen İtalyan sayısında %6.5 ar-  2015 yılında ülkemize gelecek İtalyan tu-
tış kaydedildi.                rist sayısında önemli bir değişim beklen-
İtalyan turistler en çok İstanbul, Kapadok-  miyor.”
ya ve İzmir’e geldi. Son yıllarda kurvaziyer
ile seyahat eden İtalyan turistlerin İzmir
varışlı turlar sayılarında belirgin bir artış
gözlemleniyor.

İtalya’dan ülkemize gelen turist

Yıl 	 Türkiye	 İstanbul

2009 	 634.886 	 363.738

2010 	 671.060 	 403.579

2011 	 752.238 	 407.183

2012	 714.011	 428.927

2013	 731.784	 437.552

2014	 697.360	 466.030

72
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77