Page 70 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 70

trend

İspanyol Turistin
Tercihi İstanbul

Ekonomik kriz nedeniyle son beş yıldır kan kaybeden İspanya pazarında bu yıl da dikkat
çekici bir yükseliş beklenmiyor. TUROB’un Fitur Turizm Fuarı sonuç raporunda, pazarın
300 bin bandına oturduğu belirtildi. Rapora göre geçen yıl gelen 283 bin İspanyol turistin
  235 bininin İstanbul’u tercih ettiği belirtildi.
Dünya turizminin kalbi, ITB Ber-
      lin ve WTM Londra Turizm      rist sayısı son dört yılda 300 bin bandın- Planı’ hedeflerimiz göz önüne alınarak,
      Fuarları’ndan sonra Avrupa’da   da stabil olarak sürdürüyor. 2014 yılında  İspanya’nın düşük maliyetli havayolu şir-
      gerçekleştirilen en önemli     İstanbul’a gelen İspanyol sayısında artış  ketlerine sağladığı imkanlar gastronomi,
                        kaydedilmesine karşın Türkiye genelin-   alışveriş ve sağlık turizmi konularında-
üçüncü turizm fuarı olarak kabul edilen de ise küçük oranda düşüş kaydedildi” ki atılımlarının dikkatle incelenip ben-
Fitur’da attı. Fitur Turizm Fuarı, yılda ağır- değenlendirmesi yapıldı. İstanbul Sabiha zer hamlelerin tarafımızca da yapılması
ladığı 65 milyon turistle dünya turizmi- Gökçen-Barselona parkurunun THY’nin önemli ve yararlı olacaktır. İspanya’da
nin en önemli aktörleri arasında yer alan İspanya’daki 7. Uçuş noktası olarak sefer- mevcut ekonomik koşullar ve fuarda yapı-
İspanya’nın başkenti Madrid’de 28 Ocak ler 25 Mayıs 2015 tarihinde başlayacağı lan ikili görüşmeler dikkate alınarak 2015
1 Şubat tarihleri arasında 34. kez düzen- hatırlatılan raporda özetle şu görüşlere yılında ülkemize gelecek İspanyol turist
lendi. Turistik Otelciler, İşletmeciler ve yer verildi:                  sayısında önemli sayıda değişim beklen-
Yatırımcılar Birliği’nin de (TUROB) katıldığı                       miyor.”
fuara yönelik hazırlanan sonuç raporun- Önemli Bir Artış Beklemiyoruz
da, İspanya’nın turizmde istikrarlı pazarlar “Ekonomik kriz nedeniyle Iberia 70 Milyar Dolar Kazandı
arasındayken 2009 yılından itibaren düşüş Havayolları’nın ara verdiği Madrid-İstan- İspanya turizmi hakkında rakamsal bilgile-
gösterdiği belirtildi. Raporda, Ekonomik bul seferlerinin 2014 yılı itibariyle tekrar rin de verildiği raporda “İspanya dünyada
kriz nedeniyle son beş yıldır kan kaybeden başlaması turizm açısından yararlı olmuş- turist sayısında üçüncü, turizm gelirinde
İspanya pazarında bu yıl da dikkat çekici tur. Geçmiş yılların aksine bu yıl fuara ise ikinci sırada bulunuyor. Dünya turizmi-
bir yükseliş beklenmediği belirtildi.     ülkemizden az sayıda otelin stand alarak nin önde gelen ülkeleri arasında yer alan
                        katılmış olması dikkat çekici olmuştur. İspanya’ya, 2014 yılında bir önceki yıla
Türkiye Düştü İstanbul Arttı          Eresin Hotels, BW The President Hotel, oranla yüzde 7.1 artışla 64 milyon 996 bin
İspanya’nın yaşadığı ekonomik krizin yurt- Citadel Hotel, Titanic Hotels ile Renaissa- turist geldi. Turizm gelirinin ise yaklaşık
dışına çıkışları da etkilediği ifade edilen ince Hotels Türkiye bölümünde yer almış- olarak 70 milyar dolar düzeyinde bulunu-
raporda, “İspanya’dan ülkemize gelen tu- tır. ‘Türkiye Turizmi 2023 Strateji Eylem yor” denildi.

70
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75