Page 60 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 60

finans

Turizmcinin Kâbusu:
1 Euro=1 Dolar

Euro kurundaki hızlı düşüş, fiyatlarını Euro’ya göre ayarlayan turizmcileri
endişelendirdi. TUROB Başkanı Timur Bayındır “Euro’daki gerileme
yüzünden gelirlerimiz epeyce düşecek gibi görünüyor. 1 Euro = 1 Dolar
olasılığı bizleri oldukça ürkütüyor” dedi.

Turistik Otelciler, İşletmeciler
     ve Yatırımcılar Birliği (TUROB)
     Başkanı Timur Bayındır, turizm
     açısından en önemli para biri-
mi konumundaki Euro’da son günler-
de hızlanan düşüşün sektörde kaygı
yarattığını söyledi. Konuyla ilgili bir
açıklama yapan Başkan Timur Bayın-
dır “Türkiye’nin turizmde ana pazarla-
rı Avrupa ülkeleri. Yıllar önce Avrupalı
misafirlerimiz için fiyatlarımızı Euro’ya
çevirdik. Şimdi, her şeyin fiyatı yükse-
lirken, Euro’daki bu gerileme dikkate
alındığında gelirlerimiz de epeyce dü-
şecek gibi görünüyor. Euro’nun, dolar-
la eşitlenmesi, yani 1€=1$ olasılığı biz-
leri oldukça ürkütüyor” diye konuştu.

Ödemelerde Zorlanma             bir toplantıyla masaya yatıracaklarını   tedbirler bizim de pozisyon almamı-
Olabilir                  da dile getirdi. Bayındır, şunları söyle- za yardımcı olacaktır. Netice olarak,
                      di: “Dünya ekonomisindeki gelişmeler    turist sayısındaki istikrarı korumamız
“Bu durumda önceden yapılan plan-      her zaman olduğu gibi fırsat ve teh-    için kamu tarafından sektörümüzün
lamalar gereği bazı işletmelerin vergi,   ditleri beraberinde getirecektir. Teh-   ülke ekonomisindeki önemi, istihda-
harç, maaş gibi ödemelerde oldukça     ditlere önceden alınacak tedbirlerde    ma katkısı ve yarattığı iş hacmi de göz
zorlanabileceğini düşünüyoruz” diyen    göğüs germek mümkün. Özellikle hü-     önünde tutularak gerekli adımların
Bayındır, bu nedenle işletmelerin revi-   kümetin olumsuz noktalarda alacağı     atılmasını bekliyoruz.”
ze planlamalarında bu konuyu göz ardı
etmemesi gerektiğini ifade etti. Bayın-
dır, konuyla ilgili alınabilecek tedbir ve
önlemleri sektör olarak yapacakları

60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65