Page 48 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 48

havayolu

                                                Pegasus, 2014'te
                                                Sektörün 1.5 Katı
                                                Büyüdü

  THY, Boeing ve İTÜ’den                                   Türkiye’deki havacılık sektörü ra-
    Akademik İşbirliği                                   kamlarına bakıldığında Pegasus,
                                                2014 yılında iç hatlarda pazarın 1,4
Türk Hava Yolları, Boeing ve İstanbul Tek-    la büyüyen havacılık ve uzay sanayiini    katı, dış hatlarda da pazarın 1,5 katı
nik Üniversitesi (İTÜ) işbirliği ile geçtiği-   yönetebilmeleri için gerekli becerilerle   büyüdü ve iç hat pazar payını yüzde
miz yıl başlayan ve önümüzdeki bahar       donatılmalarını hedefliyor. Bölgede bir   26,9’dan yüzde 28’e, dış hat pazar
döneminde ilk mezunlarını verecek olan      ilk olan master programı, geçtiğimiz yıl   payını yüzde 9’dan yüzde 9,4’e ula-
“Hava Taşımacılığı Yönetimi” yüksek li-      Türk Hava Yolları’nın 40 yönetici adayının  şırken doluluk oranı da yüzde 79,9
sans programının 2014-2016 dönemini        katılımıyla başladı. Program kapsamın-    olarak gerçekleşti. Pegasus, taşıdığı
başlattı. Açılış töreni 19 Ocak tarihinde,    da ABD’deki Massachusetts Institute of    misafir sayısı ile pazarın 1,5 katı bü-
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa       Technology, İngiltere’deki Cranfield Uni-  yüme gerçekleştirdi. 2014 yılında
Kampüsü’nde gerçekleşti.             versity ve Kanada’daki University of Bri-  gerçekleşen trafik sonuçlarıyla ilgili
Program, Türk Hava Yolları’nın gele-       tish Columbia ile akademik iş birlikleri de bir açıklama yapan Pegasus Hava
cekteki yöneticilerinin, Türkiye’nin hız-     gerçekleştiriliyor.             Yolları Genel Müdürü Sertaç Haybat;
                                                “Pegasus olarak son yıllarda olduğu
                                                gibi 2014 yılında da istikrarlı büyü-
                                                memizi sürdürerek pazar payımızı
                                                artırmaya devam ettik. Buna paralel
                                                olarak iç hatlarda pazar payımız yüz-
                                                de 28’e, dış hatlarda ise yüzde 9,4’e
                                                ulaştı. 2015 yılında da 55 uçaklık filo-
                                                muza yeni uçaklar ilave etmeye de-
                                                vam ederek, uçuş ağımıza katacağı-
                                                mız yeni noktalarla birlikte istikrarlı
                                                büyümemizi sürdürmeyi planlamak-
                                                tayız. ” dedi.

AnodoluJet’ten Tarih                                      Pegasus Kuveyt
Kokan Yolculuk Daveti                                     Seferlerini
                                                Artırıyor
AnadoluJet tarafından Tarihçi, Yazar Tal-     kapsamında hem tarihi mekânları ziyaret
ha Uğurlel’in anlatımıyla gerçekleştirilen    etti hem de gezdikleri şehrin meşhur ye-   Mart 2014’ten beri uçtuğu Kuveyt
“AnadoluJet’le Tarihe Yolculuk”, yaklaşık     meklerini tatma fırsatı yakaladı. Program,  hattının tarifeli seferlerini artıracak
300 kişiyi tarih ve kültürle buluşturdu.     Şubat ayında Gaziantep, İstanbul Üsküdar,  olan Pegasus Hava Yolları; haftada
2015 yılının ilk turları, tarih severlerin geniş Ankara ve Beypazarı ile devam edecek. Ay-  7 sefer olan uçuş frekansını Nisan
katılımıyla Bursa ile İstanbul Sultanahmet    rıca 2015 yılında turlar kapsamında Adana,  ayında 8, Mayıs ayında 10 sefere
ve Ayasofya’ya düzenlendi. Ziyaretçiler tur    Trabzon ve Bilecik’e geziler düzenlenecek.  çıkartacak ve Temmuz ayı itibariyle
                                                günde iki frekans uçuş gerçekleşti-
                                                recek.

48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53