Page 41 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 41

Halit Özer:

                         Otel Yatırımlarında
                         Hareketlilik Başladı

                         Bakü - Tiflis - Kars demir yolu projesi-
                         nin uzun yıllardır beklendiğini söyleyen
                         KARSOD Turizm Birliği Başkanı Halit Özer,
                         sona yaklaşılmasının umutları yükselttiği-
                         ni dile getirdi. Birçok farklı sektörden ya-
                         tırımların kente geldiğini anlatan Özer, turizm alanında da dikkat çekici
                         bir hareketliliğin yaşandığını söyledi. Yatırımların genellikle büyük kent-
                         lerde yaşayan Karslı işadamlarınca yapıldığına dikkat çeken Özer, yakın
                         bir gelecekte uluslararası otel markalarının da bu gelişmeye kayıtsız ka-
                         lamayacağını ileri sürdü. Şehir merkezindeki yatak kapasitesinin 1600
                         civarında olduğunu belirten Özer yıllık ortalama dolulukların ise yüzde
                         70’ler civarında olduğunu sözlerine ekledi,

Hakan Doğanay:                  Kemal Aydın:

Kars Otelleri Hazır               Sarıkamış’a
                         İlgi Artacak
Göreve başladığı
2009 yılında sade-                Projede yolcu taşınmasına başlaması ile
ce 4 otel olduğu-                özellikle Azerbaycan’dan gelişlerin artaca-
nu hatırlatan Kars                ğını ileri süren Çamkar Hotel Genel Mü-
Kültür ve Turizm                 dürü Kemal Aydın, Kars’ın merkezi kadar
İl Müdürü Vekili                 kış ve doğa turizmi merkezi olan Sarıkamış’ın da öne çıkacağını söylüyor.
Hakan Doğanay,                  Sarıkamış’taki yatak kapasitesinin 2000’e yaklaştığını belirten Aydın,
günümüzde bu                   2014 yılında 50 yatak üzeri 3 otelin hizmete açıldığını, yeni yatırım-
sayının 15’e ulaştı-               ların da yolda olduğunu söyledi. Kar özelliği ve doğal güzellikleri ile
ğını açıkladı.                  Sarıkamış’ın 12 ay boyunca turizm yapılabilecek bir bölge olduğunu
Kars’ın konaklama                anlatan Aydın, 2015 yılının Aralık ayında hizmete girmesi planlanan
kapasitesi olarak projeye hazır olduğu-     suni karlama yatırımı ile kayak sezonunun 120 günün üzerine çıkacağını
nu anlatan Doğanay, şunları söyledi: “Hat    iddia ediyor.
açıldığında kentimizden yılda 1 milyonun
üzerinde insan geçecek. Gelişen ticaret     Nurettin Yıldırım:
nedeniyle bunların yüzde 10’unun konak-
layacağını varsaysak bile turizmimizde cid-   Havadaki Rekabet
di bir artış olacaktır. Altyapı olarak hazırız. Turizmi Geliştirir
15 tane yıldızlı otelimiz var. Toplam yatak
kapasitemiz 2500 civarında. Şehrimizde      Kars’a tek bir havayolu şirketinin uçtuğunu
2013 yılında 214 bin konaklama gerçekleş-    belirten Çamkar Hotel Sarıkamış Genel Mü-
ti. 2014 yılında ise 319 bine çıktı. Bu sayının dür Yardımcısı Nurettin Yıldırım ise fiyatların
hattın açılması ile çok hızla bir şekilde ar-  yüksekliği ve saatlerin verimsizliği yüzünden
masını bekliyoruz.                sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Uçuşların
                         birçok ile göre daha pahalı olduğunu belirten Yıldırım, iniş ve kalkışların
                         öğle saatlerine denk gelmesi nedeniyle kente gelen turistin 2 gününün
                         heba olduğunu söyledi. Demiryolu hattının açılması ile diğer havayolu
                         şirketlerinin de bölgeye uçmaya başlayacağını tahmin ettiklerini anlatan
                         Yıldırım, havada yaşanacak rekabetin Kars’ı daha ulaşılabilir hale getire-
                         rek turizmine pozitif etki yapacağını savundu.

                                                              41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46