Page 40 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 40

gündem

Kars Treni Bekliyor
Serhat şehri Kars, Bakü - Tiflis - Kars tren yolu projesini bekliyor...
Sona yaklaşılan projenin Kars'ın ekonomik hayatında büyük bir
değişime neden olacağı tahmin ediliyor.

A sya’yı Avrupa’ya bağlayacak         taşınacağı tahmin ediliyor.            Iğdır üzerinden Nahcivan’a ulaşacak
       olan Bakü - Tiflis - Kars demir-                          yeni bir hat da gündemde. Bu hat saye-
       yolu projesinde geri sayım    Kars Lojistik Merkez Olacak            sinde Nahcivan Kars üzerinden dünya-
       başladı. Yıl sonunda açılması                            ya açılacak. Tamamlandığında kentte
beklenen hattın önümüzdeki yıllarda      Projeye paralel olarak Kars’ı “Lojistik Mer-   üç demiryolu hattı kesişmiş olacak.
Kars’ı önemli bir lojistik üs haline getir-  kezi” olarak planlayan Ulaştırma Bakanlığı,
mesi bekleniyor.                Paşaçayırı diye adlandırılan bölgede 200     Karslı İşadamları
Projede sona yaklaşılması, ticari hareket-   dönümlük bir alanı ihaleye çıkarmaya ha-     Serbest Bölge İstiyor
liliği şimdiden başlattı. Uzun yıllar boyun-  zırlanıyor. Bölgede özellikle Rus şirketlerinin
ca boş kalan organize sanayi bölgesinde    lojistik merkezi kurmak için arazi arayışında   Karslı işadamları, demiryolu projesiy-
arsa kalmadı! Bölgede kurulan fabrika     olduğu belirtiliyor.               le ulaşımda yaşanacak avantajın daha
sayısında hızlı bir artış oldu. Fabrika sa-                           fazla yatırım getirmesi için serbest
yısı şimdiden 40’a ulaştı. Önümüzdeki     Kapılar Açılacak                 bölge kurulmasını istiyor. Serbest böl-
yıllarda çok daha hızlı bir artış bekleniyor. Sınır Ticareti Gelişecek             genin Kars’ın lojistik merkez olmanın
Mevcut organize sanayi bölgesinin talep-                             ötesine geçerek sanayileşmesinin önü-
lere cevap verememesi nedeniyle ikinci     Proje, 4 ülkeyle çok yakın mesafede olması-    nü açacağı düşünülüyor.
etabın devreye alınması için çalışmalara    na rağmen ekonomik olarak bundan yarar-
başlandı.                   lanamayan Kars için dönüm noktası olacak.     Otel Yatırımları Arttı
                        Iğdır’daki Dilucu Kapısı ile Ardahan’daki Çıldır
1 Milyon Kişi Taşınacak            Aktaş Kapısı’ndaki yenileme çalışmaları ta-    Demiryolu projesinin yarattığı beklen-
                        mamlanmak üzere. Bugüne kadar sınır ticare-    tiler otelcilik sektöründe de karşılığını
Yükselen Orta Asya ve Uzak Doğu ekono-     tinden pay alamayan kentte bu alanda da kay-   buldu. Kars’ın merkezinde birçok gu-
milerini Marmaray ile kesintisiz bir şekil-  da değer bir hareketlilik yaşaması bekleniyor.  rup otel yapmak için proje hazırlıyor.
de Avrupa’ya bağlayacak olan hatta; yıllık                            Yatırımlar şimdilik faaliyetlerini Kars
1 milyon yolcu, 3,5 milyon ton da yük     Nahcivan da Hatta Bağlanacak           dışında sürdüren Karslı işadamlarınca
                                                 yapılıyor.
                        Projenin hayata geçmesinin ardından,

40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45