Page 36 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 36

gündem

                        Timur Bayındır;

   EURO’nun Düşüşü
  Turizmciyi Zorlayacak
Turizm sektörünün sorunlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan
Timur Bayırdır, küresel gelişmeler, Euro'daki düşüş, azalan doluluklar

   sebebiyle 2015 yılının turizmciyi endişelendirdiğini söyledi.

T uristik Otelciler, İşletmeciler ve      sayısı ise 11,8 milyon kişi. Yani İstanbul me. Bu artışlar Türkiye’mizin güvenilir bir
     Yatırımcılar Derneği (TUROB),    özelinde de %13’lük bir artış söz konusu.  ülke olduğunu gösteriyor.”
     2015 yılının ilk yemekli top-    Bölgemizde yaşananlara ve ekonomik
     lantısını CVK Park Bosphorus     gelişmelere baktığımız zaman sallantı-   Otel Doluluğu ve Satış
Otel’de gerçekleştirdi. Yemeğin açılış     lı bir hal olduğunu görmemize rağmen    Fiyatlarında Düşüş Var
konuşmasını gerçekleştiren TUROB Baş-     artışlar yaşıyor olmamız önemli bir geliş-
kanı Timur Bayındır, 2015 yılının başta                          Sektör açısından önemli veri kaynağı su-
Türkiye olmak üzere tüm dünya için barış                          nan, otellerdeki doluluk oranları ile satış
ve huzur getirmesini, sektör açısından da                         fiyatlarının tespit edilmesi konusunda
başarılı ve kazançlı bir yıl olmasını diledi.                       TUROB’un işbirliği yaptığı uluslarara-
                                              sı STR Global Analiz Şirketi’nin yılsonu
“Turist Sayısındaki                                    raporunun da açıklandığını hatırlatan
Artış Türkiye’nin Güvenilir                                Bayındır şöyle devam etti: “Turizm sek-
Olduğunu Gösteriyor”                                    törü açısından zor bir dönem olarak ad-
                                              landırdığımız 2013 yılını, 2014 sonuna
Turist sayısında yakalanan artışın konak-                         kadar toparlayamadığımız, otel doluluğu
lama işletmelerine yansımadığını ifade                           ile satış fiyatlarında, Kültür ve Turizm
eden Bayındır şunları aktardı: “Kültür                           Bakanlığı tarafından açıklanan verile-
ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı ista-                          rin aksine, düşüş olduğu raporda tespit
tistiklere göre; 2014 yılında ülkemize                           ediliyor. Bu durgunluğun temelinde de
%5,5 artışla 36 milyon 800 bin kişi gelir-                         bize göre bazı ciddi sebepler var. Bunlar;
ken İstanbul’u ziyaret eden yabancıların                          plansızca artan otel yatırımları, kayıt dışı

36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41