Page 27 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 27

BAŞKANDAN

           Hesaplarımızı İyi Yapıp                             Timur Bayındır
           Direncimizi Yükseltmeliyiz...                TUROBYönetim Kurulu Başkanı

           Değerli meslektaşlarım,
           Dış pazarlardaki gelişmeler nedeniyle 2015’in zor bir yıl
           olacağını daha önce söylemiştik. Ruble’deki yüzde 100’e
           yakın devalüasyon, FED’in faiz artırma beklentileri,
           Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişleme politikası
           ve Yunanistan ekonomisi, gündemimizi bir müddet
           daha işgal etmeye devam edecek.
           Sektörümüzün yoğun bir şekilde kullandığı Euro’daki
           değer kaybını ise endişe ile izlemeye devam ediyoruz.
           Girdi maliyetlerimiz enflasyonun üzerinde yükselirken
           Euro’daki düşüş, endişe edilecek boyuta ulaştı. 1
           Dolar’ın 1 Euro’ya eşit olma ihtimali bizleri ciddi
           anlamda endişelendiriyor.
           Mevcut ekonomik seyirde otellerimiz vergi, harç, maaş
           gibi ödemelerde zorlanmaya başlayabilir. Bu nedenle
           tüm meslektaşlarıma yıllık planlarını revize ederek
           bütçelerinde sıkı para politikası uygulamalarını tavsiye
           ediyorum.
           Geçtiğimiz aylarda ülkemiz için önem arz eden
           fuarlara katılarak tanıtım çalışmalarına devam ettik.
           Temaslarımız ve çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz
           verileri raporlar haline getirerek üyelerimizle paylaştık.
           Genel görünüm, geçtiğimiz yılın rakamlarına yakın bir
           performans göstereceğimiz şeklinde.
           Yaşanacak durağanlığı yeniden yükselişe çevirmek
           için, daha fazla tanıtım yapmaktan başka çaremiz yok.
           Bakanlığımız ve ilgili kamu yöneticilerimizin bu yönde
           gösterdikleri çalışmaları memnuniyetle izliyor, takdir
           ediyor ve devamını bekliyoruz...

Destekçiler Sponsor

Üyesiyiz
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32