Page 110 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 110

tedarik

                         Era'dan

                        Çevreye Duyarlı

                          Kaliteli

                         ve Estetik

                        Ürünler

                        Era, ürün ve hizmette yenilikçilik anlayışından
                        ödün vermeden dünya eğilimlerini takip ederek
                        müşterilerine, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş
                        çözümler sunmaya devam ediyor.

Kurulduğu 1991 yılından bu yana         hammadde mercek altına alınmalı. Müm-      aksiyonlarını artıran Ecopump ürünler
      Era – Art of Hospitality ürün ga-  kün olduğunca yalın sistemlere odaklana-    hakkında şunları söyledi: “İşletmeler ve
      mındaki otel oda kozmetiği, SPA   rak etkinlik ve etkililik artırılırken; üretim misafirleri için, kullanılan ürünün üretim
      kozmetiği, masaüstü kullan-at    esnasında kullanılan malzemenin de üre-     süreci ve içeriği kadar kullanım ve kullanım
servis ürünleri ve tamamlayıcı buklet mal-   tilen ürün gibi çevre dostu olmasına özen    sonrası süreçleri de önem taşıyor. Otel oda
zemeler ile müşterilerine fark yaratmaya    gösterilmeli. Tedarikçi firmalar da yine ya-  kozmetiğinde, çevresel konulardan atık
yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. Era,    lınlık prensibiyle hareket ederek işletme-   yönetimine odaklanmış olan işletmelere
aynı çatı altında sunduğu geniş ürün yelpa-   lerindeki sistemleri, çevreye en az zararı   “Ecopump” diye nitelendirdiğimiz büyük
zesiyle özellikle turizm sektöründe pek çok   verecek biçimde oluşturmaya yönelmeli.”     boy ambalajlarda, yeniden doldurulabilir
anahtar teslim projeye imza attı.                                ürünler öneriyoruz. Yeniden doldurulabilir
                        “Yeşil Yıldız Projesi              Ecopump ürünlerini kullanan işletmeler
Çevrecilik Akımının               Çevre Konusunda Önemli             azalan ambalaj atıkları sayesinde çevre du-
Etkileri Sektöre Yansıyor            Bir İvme Yarattı”                yarlılığı aksiyonlarını artırırken; ekonomik
                                                çözümler ve atık yönetim süreçlerinde aza-
Çağımızın tartışmasız en büyük sorunların-   Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı    lan operasyonlar ile maliyetlerinde iyileş-
dan biri olan çevrenin, her geçen gün daha   Yeşil Yıldız projesinin çevre konusunda     tirmelere varabiliyor.Otel oda kozmetiğin-
da dikkat gerektiren bir hal aldığını belir-  önemli bir ivme yarattığını vurgulayan Ku-   de İtalyan La Bottega firması bünyesinde
ten ERA Pazarlama Direktörü Esra Kuyucu,    yucu, “Bugün otellerin taleplerini inceledi-  bulunan Roberto Cavalli, Etro, Jo Malone,
çevrecilik akımı yansımalarının sektördeki   ğimizde satın alacakları malzemeyi çevre    Laura Tonatto ve Salvatore Ferragamo gibi
taleplerde net bir biçimde görüldüğünü     ve sağlığa etkileri, içeriği, ambalajı gibi   15 exclusive marka ve Türkiye’ nin ilk yerel
söylüyor. Büyük küçük demeden tüm iş-      boyutlarda değerlendirdiğini görüyoruz.     kozmetik markası olan Rebul ile sunduğu-
letmelerin bu gerçekle yüzleşip ve gerekli   Tabii bunda otel misafirlerinin artan çevre   muz stok, satış ve pazarlama hizmeti müş-
önlemleri almaya başladığını ifade eden     duyarlılıkları da rol oynuyor” dedi.      terilerimizin çevresel endişelerini de gide-
Kuyucu sözlerini şöyle sürdürdü: “Çerve-                            rebileceğimiz çözümler içeriyor.
cilik konusunda, buklet ürünleri özelinde    “Ürünlerimiz Çevre               Geçen yıl Türkiye pazarıyla tanıştırdıkları
üreticiden tüketiciye kadar herkesin yapa-   Duyarlılığını Artırırken            ALUPACK grubu ürünlerin ambalajlarıyla
bileceği katkılar mevcut. Öncelikle üretici-  Maliyeti Azaltıyor”               öne çıktığına dikkat çeken Kuyucu, bu ürün
ler tarafında üretim sistemleri ile kullanılan
                        Kuyucu, işletmelerin çevre duyarlılığı

110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115