Page 106 - Hotel Dergisi - Şubat Sayısı
P. 106

tedarik

      S 2000, 2015'e
     Hız Kesmeden Girdi

 Endüstriyel mutfak ve soğutma sektörünün lider şirketlerinden S 2000,
              2015 yılına hız kesmeden girdi.

Endüstriyel mutfak ve soğutma
     sektörünün öncü şirketlerin-
     den S 2000, dinamik ve tecrü-
     beli kadrosuyla otellere hizmet
veriyor. Uluslararası standartlara göre
üretimini gerçekleştirdiği ürünlerinin
yanında dünyaca ünlü ithal markaları
portföyünde bulunduran S 2000, pro-
jeye uygun çözümler geliştiriyor.

Anahtar Teslim Mutfak           gelişmeleri Türkiye’ye taşımakta olduk-   Ünlü Restoranların
Denilince S 2000             ça iddialı olduklarını ileri süren S 2000  Mutfaklarında S 2000 İmzası
Akla Geliyor               Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Aydın,
                     “Dünyayla sağlam ve samimi ilişkiler     S 2000’in 2015 yılına hızlı girdiğini açıklayan
Anahtar teslim mutfak projesi imala-   kuruyoruz. Devamlı yeniyi ve kaliteyi    Sedat Aydın, yeni projeleri arasında; Mado
tında, Türkiye’nin önde gelen şirketle-  arıyor, bunları hızla ülkemize getirerek   (Serdivan AVM, Silivri, Diyarbakır, Bağcılar,
rinden biri olan S 2000, bu alanda ciddi müşterilerimizin kullanımına sunuyo-     Çeşme Marina, Bodrum Bitez Yalı, Süreyya-
bir tecrübeye sahip. Mutfağıyla öne çı-  ruz. Günümüzün endüstriyel mutfakla-     paşa), Kiosk (Sabiha Gökçen), Sütiş (Emir-
kan restoran zincirlerinin bir numaralı  rı artık işlevsellikle beraber pratiklik ve gan, İmalathane), Richmond Hotel, Crown
tercihi olan S 2000, bir çok ünlü resto- estetiklik de gerektiriyor. Bu alanda da   Plaza Hotel(Ümraniye), Özsüt, Ulus 29 Ho-
ran zincirinin mutfağını imal etti.    oldukça başarılı olduğumuzu düşünü-     tel Projesi, Metropolitan Hotel Taksim, Usta
                     yorum” dedi.                 Restaurant(Zorlu Center) şubelerinin mut-
Yenilikleri ve Teknolojiyi                               fak projelerinin bulunduğunu söyledi.
Takip Etmekte Başarılıyız

Gastronomi trendlerini yakından takip
eden S 2000, sahip olduğu tecrübeyi
müşterileriyle de paylaşıyor. Endüst-
riyel mutfak sektöründeki teknolojik

106
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111