Page 98 - index
P. 98
Sağlık & Termal Turizm

SanatınHavuza Yansıması


Craig Bragdy Design

Mozaik ve seramikleriyle dünya çapında beğeni toplayan Craig Bragdy Design,
Fantasia Seramik temsilciliğiyle Türkiye’de el yapımı sanatsal havuz tasarımlarına imza atıyor.ünyanın en iyi markalarının özgün larını eşsiz kılarak, benzersiz bir görsel şov konusu olmadıkça tüm tasarım aşamaları,
koleksiyonlarını bünyesinde ba- sergiliyor. İngiltere Seramik Araştrma Mer- bir akış ve sürekliliğin sağlanması için tek
rındıran Fantasia Seramik, Craig kezi onaylı yüksek kaliteli malzemelerin bir bütün halinde gerçekleştriliyor.
DBragdy Design havuz seramikle- kullanıldığı projeler, Craig Bragdy Design’ın
riyle yüzme havuzu tasarımlarında yeni bir deneyimli sabitleme ustalarının killeri, el
dönem başlatyor. İstenilen renk ve model- yapımı çizimlerin üzerinde yine elle şekil-
lerde tasarlanabilen el yapımı seramikler, lendirmeleriyle oluşuyor. Şekillendirme iş-
üç boyutlu görünümleriyle de havuzlarda lemi sırasında sıvı kil ve oksitler kullanılarak
etkileyici bir atmosfer oluşturuyor. üç boyutlu görünüm derecesi elde edilen
Zengin renkleri, dokunma duyusuna hitap tasarımlar, en ince dokulara kadar itnayla
eden cilaları ve komplike desenleriyle ön işleniyor.
plana çıkan tasarımlar kil, doku, oksitler, İstenilen tasarımı oluşturan parça ve sera-
sırlar ve perdahlar kullanılarak yapılıyor. Ta- miklerin boyutları oldukça küçük mozaik-
sarımların temelini müşterilerin beğeni ve lerden oluşarak en ufak detayın bile kusur-
isteklerinin oluşturduğu seramik modelleri, suz bir şekilde işlenmesini sağlıyor. Her bir
uygulanacağı mekanın renkleriyle uyum seramik pişirme işleminden önce dikkatle
sağlayarak görsel bir bütünlük oluşturuyor. numaralandırılarak yapılacak modele göre
Her tasarımın benzersiz bir bütünlüğe sahip düzleştrilip eserin karakterine uygun hale
olduğu seramikler, siparişi veren müşteriye getriliyor. Pişirme uygulaması sonrasında
özel olup başka hiçbir proje için kopyalan- ise eserin tamamı zemine düz bir şekilde
mıyor. Bu özellikle birlikte Craig Bragdy çıkartlarak uzman sabitleyiciler tarafndan
Design, kişiye özel yüzme havuzu tasarım- işlenmeye başlanıyor. Ekstrem koşullar söz

98


86-101 dosya son.indd 98 30.04.2015 15:00
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103