Page 92 - index
P. 92
Sağlık & Termal Turizm
SAĞLIK TURİZMİ NEDİR? 10 bin üstü, Amerika’da 30 binler civarı. amaçlı gelen turistn kişi başına harcaması
Her hangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak 2 bin 900 dolar civarında oldu. Türkiye’ye
için yapılan seyahat olarak basitleştrilebilen KAÇ KİŞİ GELİYOR? gelen turistn kişi başına harcamasının 800
sağlık turizminde ise yöneliş termallerden TÜİK’in verilerine göre 2013 yılı sonunda dolar olduğu göz önüne alınırsa; sağlık tu-
ziyade medikal turizm olarak nitelendirilen Türkiye’ye 188 bin 295 kişi münhasıran rist tatl için gelenden yaklaşık 3.5 kat daha
tedavi türleridir. Bugün Türkiye’de kendi di- sağlık (teşhis, tedavi, termal vb.) amacıyla fazla harcıyor.
namikleriyle şekillenen sağlık turizmi daha geldi. Klinik ve estetk merkezlerden yara-
çok saç ekimi, diş ve göz tedavisi şeklinde rlananlarla sayının 400 bini aştğı tahmin SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEFLER
ağırlıklı olarak estetk ihtyaçlar şeklinde ediliyor. Hükümetn eylem planında sağlık tu-
gelişiyor. rizminin teşviki ayrı bir madde ile ele
NEREDEN GELİYORLAR? alınıyor. Plana göre, bu alanda elde edilen
NASIL GELİŞTİ? Tedavi amacıyla en fazla turist Libya, gelirin kişi başına ikiye katlanması hede-
Türkiye’de sağlık turizmi, teknolojiye yatrım Almanya ve Irak’tan geliyor. Tatl esnasında feniyor. Eylem Planında 2018 itbariyle
yapan ve hizmet kalitesini artran özel sağlık hizmet almada ise sıralama Rusya, Türkiye’nin toplam sağlık turizmi gelirinin
hastanelerin yurtdışında yaşayan Türkleri, Almanya ve İngiltere şeklinde oluşuyor. yaşlılar ve normal termal turistler de da-
ardından da yakın coğrafyamızdaki pazarları hil edilerek 9 milyar 350 milyon dolara
keşfetmesiyle başladı. Avrupa’ya göre HANGİ TEDAVİLERİ YAPTIRIYORLAR? ulaştrılması hedefeniyor. Belirtlen geniş
birçok tedavide ekonomik olma cazibes- En çok göz için geliyorlar. Tedavi amacıyla kapsamdaki hedefenen turist sayısı ise 2
ini kullanan hastaneler, Ortadoğu, Kuzey gelen turistlerin yüzde 15’i göz ameliyat milyon 350 bin kişi.
Afrika, Türki Cumhuriyetler için de çekim için ülkemizdeki hastaneleri tercih edi- Planın detayında sağlık amaçlı gelecek kişi
merkezi oldu. yor. Bu tür ameliyatların artması sağlık sayısı hedef 600 bin kişi, medikal turist
alanındaki bazı yatrımcıların hedef pazar- sayısı da 750 bin kişi olarak belirtliyor. Bu
TÜRKİYE NEDEN CAZİP? larda hastaneler açmalarına neden oldu. iki grubun toplamından elde edilmesi plan-
Dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarından Gözü, saç, diş ve fzik tedavi programları lanan tahmini gelir hedef 8.6 milyar dolar.
akreditasyon belgelerine sahip olan takip ediyor. (Hükümetn medikal turisten elde edeceği
özel hastanelerimiz, Avrupa ülkeleri ile tahmini kişi başına harcama tutarı 7 bin
kıyaslandığında yüzde 60’a varan oranda NE KADAR HARCIYORLAR? 466,6 dolar, termal turistn tahmini har-
ucuz hizmet veriyor. Türkiye’de ortala- TÜİK verileri esas alındığında ülkemize ge- cama tutarı 2 bin dolar olarak ele alınıyor.)
ma bir by-pass ameliyat 9-20 bin dolar len turistler arasında en fazla harcamayı
aralığındayken bu rakamlar Avrupa’da 15-40 sağlık nedeniyle gelenler yapıyor. 2013 SAĞLIK BAKANLIĞI 2023
bin dolar aralığında. Bu avantajlar estetk verilerine göre gelen 188 bin 295 kişiden HEDEFLERİ
operasyonlarda da geçerli. Saç ekiminde or- toplam 543 milyon 204 bin dolar gelir
talama fyat bizde 5 bin dolar iken Avrupa’da elde edildi. Bu veriler doğrultusunda sağlık Yıl Hasta Sayısı
2015 500.000
2016 600.000

2017 700.000
2018 800.000
2019 1.000.000

2020 1.300.000
2021 1.600.000
2022 1.800.000
2023 2.000.00092


86-101 dosya son.indd 92 30.04.2015 14:59
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97