Page 89 - index
P. 89
Sağlık & Termal Turizm
vermesine neden olmuştur. Cumhuriyet’in
ilk modern kaplıcası 927 yılında Bursa’da
Çekirge Asker Hastanesi’nde kuruldu. Son- Ülkemizdeki ilk çağdaş kaplıca projesi ise Gönen’de
raki yıllarda ise Yalova kaplıcaları ve Bursa- hizmete açıldı. 1982 yılında Turizm Teşvik
Çelikpalas kaplıcaları yapıldı. 1933 yılında Kanunu’ndan sonra ilan edilen turizm merkezlerine
Atatürk’ün emriyle, İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi bünyesinde Balneoloji kursu kaplıcalar da alınarak modern tesislerin inşasına
kuruldu ve Yalova kaplıcalarının su anali- devam edildi.
zleri yapıldı.

TERMAL TURİZMİN MODERN TARİHİ
İlk termal otel ise 1936 yılında İstanbul’da
Tuzla İçme’lerde inşa edildi. 1938 yılında
İstanbul Tıp Fakültesi’nde “Hidro-Klimatoloji hakkı verildi. Sağlanan desteklerle 1990’lı olmaya aday. Kaynak potansiyeli açısından
Kürsüsü” açıldı ve kaplıca hekimliği alanında yıllarda 61 olan termal tesis sayısı 10 yılda Avrupa’da birinci olan ülkemiz, dünyada
eğitmler verildi. Ülkemizdeki ilk çağdaş 4’e katlanarak 200’ü geçt. 2013 yılında ise ilk yedi ülke arasında sayılıyor.
kaplıca projesi ise Gönen’de hizmete açıldı. turizm işletme ve yatrım belgeli otel
1982 yılında Turizm Teşvik Kanunu’ndan sayımız 88 oldu. TERMAL TURİZMDEKİ HEDEFLER
sonra ilan edilen turizm merkezlerine 2014-2018 yılları arasını kapsayan
kaplıcalar da alınarak modern tesislerin TERMAL KAYNAK POTANSİYELİ kalkınma planında hedef; 100 bin ya-
inşasına devam edildi. 1985 yılında Bursa Genç bir dağ zinciri olan Alpin-Orojenik tak kapasitesi, 1,5 milyon turist ve 3 mil-
Kükürtlü Kaplıca, İzmir Doğanbey Kaplıcası Kuşağı üzerinde bulunan Türkiye, ter- yar dolar termal turizm geliri. Termalde
turizm merkezi ilan edildi. 1985-1993 yılları mal kaynaklar açısından şanslı bir ülke. 2023 hedef ise 500 bin yatağa ulaşarak
arasında turizm merkezi ilan edilen kaplıca 1500’ün üzerinde jeotermal kaynağa dünyanın önde gelen sağlık ve termal
sayısı 31’e çıkt. 1988 tarihli 3487 sayılı yasa sahip olan Türkiye, termal turizmde destnasyonu haline gelmek. Bu hedefer
ile turizm yatrımcılarına termal su kullanım dünyanın önde gelen oyuncularından biri doğrultusunda yapılan çalışmalarda yeni
yatrımların teşvik edilmesinin yanında, 46
ilde bulunan 250 civarında kaplıcanın da
turizme kazandırılması planlanıyor.
TERMAL TURİZM KAPASİTEMİZ NE
KADAR?
Termal kaynaklarımızın tamamı en ver-
imli şekilde kullanıldığında toplam olarak
1.365.000 yatağa tekabül eden bir tu-
rizm potansiyeli ortaya çıkıyor. Termal
suların debi ve sıcaklıklarına göre yapılan
değerlendirmeye göre termal turizmde
189.356 yatak kapasitesiyle en yüksek po
tansiyele Afyon sahip. Bu ili Aydın, Denizli,
İzmir, Kütahya ve Sivas takip ediyor.
Ülkemizdeki mevcut termal kaynaklarının
ve kuyuların bir günlük toplam üretm
miktarı ile günde bir milyon kişinin termal
banyo yapabileceğini öngörülüyor.
Turizm işletme ve yatrım belgeli mevcut
yatak kapasitemiz 2013 yılı itbariyle
28.739.


89


86-101 dosya son.indd 89 30.04.2015 14:59
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94