Page 84 - index
P. 84
kral dairesi


k ve yatrımcıyı teşvik eden şirketlerin daha
bilinçli davranması gerekir.
Turizm sektörü, dinamikleri itibariyle esnek çalışma koşullarına ihtiyaç Turist sayısının artğı yıllarda yapılan ha-
duyan bir sektör. Bu sorununun çözülmesi gerekiyor! talar tam anlamıyla hissedilmedi. Fakat
biraz yavaşlama olduğunda bu tür yat-
k rımlar daha fazla etkilenmeye başladı.
Ben yaşanan bu durgunluğun geçici oldu-
ğuna inanıyor ve sürecin uzun sürmeme-
sini umuyorum. Çünkü herkes nakit para
malumu. Fakat kapasitenin artşı da tek ile otel yatrımı yapmıyor. Alınan kredile-
İstanbul'daki artan yatak arzına ilişkin başına çözüm değil. Önemli olan otelde rin ödenmesinde güçlükler yaşanmaya
neler düşünüyorsunuz? konaklayan, gezen, eğlenen ve alışveriş
İstanbul doygunluk noktasına ulaşt. yapan turist sayısını artrmak. başlar ise oda fyatlarında kontrolsüz bir
Aslında daha fazla kapasiteyi kaldıra- düşüş yaşanabilir.
bilecek bir şehir, fakat havaalanlarının ARTIK DAHA PLANLI VE PROGRAM-
kapasitesi buna müsait değil. Atatürk LI BAKMAK LAZIM 2015'in genel seyrini nasıl
görüyorsunuz?
Havalimanı'nın kapasitesinin büyük bir İstanbul'da artk belirli bölgelere daha Genelde bir yavaşlama var. Rusya pazarı
kısmını transit yolcu trafği dolduruyor. planlı ve programlı bakmak gerekiyor. şu anda meçhul. Ayrıca denizaşırı işlerde
Bu havacılık alanında bir politkadır ve Örneğin havalimanı yolu üzerinde son bir düşüş gözlemliyoruz. Suriye’de yaşa-
kendi alanında başarıyla yürüdüğünü gö- beş yılda, aynı kategoride yaklaşık yirmi nanlar Türkiye’ye olumsuz yansıdı. Ekim
rüyoruz. İstanbul'un daha yüksek kapasi- beş civarında otel açıldı. Bu bir sorun- ayında Kobani’de yaşanan çatşmalar
teli havalimanına olan ihtyacı herkesin dur; düzenlenebilmesi için yatrımcının
sanki Türkiye’de oluyormuş gibi yansıdı.
Bir müddet daha bunların yansımaları
olacaktr.

NAKİT AKIŞINDAKİ SORUN KRİZ YA-
RATABİLİR
Bu gibi krizleri geçmişte de yaşamıştk.
Hata bunların geçmişe göre daha hızlı
atlatlacağını düşünüyorum. Fakat o za-
manlar şimdiki kadar satlması gereken
yatak kapasitesi yoktu. Haliyle bu durum
sektörde belirli bir tedirginliğe neden olu-
yor. Kapasitenin büyüklüğü geçmişe göre
daha farklı sonuçların ortaya çıkmasına
neden olabilir. Kriz kısa süreli olsa bile et-
kileri daha şiddetli olabilir. Sektörde birkaç
ay arka arkaya nakit problemi yaşanması
bir anda domino efekt yaratabilir. Bu tür
risklere karşı sektörü uyarmak lazım.

Sizce İstanbul'un bu kadar 5 yıldızlı otele
ihtyacı var mı?
Gerçekten çok fazla aynı tarzda yatrım
yapıldı. Son dönemde yapılan otellerin
büyük bir kısmı 5 yıldızlı. Şimdi ise insan-
lar 5 yıldızlı otel yapılıp beş yıldızlı otel
parası kazanamamaktan şikayet ediyor.
Makul bir yatrımla ihtyaçlara cevap ve-
rerek yine para kazanmak ve yatrımı geri
döndürebilmek mümkün. Bu konuda
yönlendirme ve bilinçlendirmeye ihtyaç
var. Bazı yatrımcıların faaliyet gösterdik-
k
leri sektörler PR için otelcilik kadar cazip
olmayabiliyor. İmaj ve prestj yaratmak
için de pazar koşullarına oturma
Kentte geliştirilecek ürünlerin turiste değil halka odaklı yan ya-
trımlara karar verilebiliyor. Netcede de-
olarak yapılması lazım.
mokratk bir ortamda insanlara yatrım
yapma diyemezsiniz. Parası olan ve otel-
cilik
k alanında kendine güvenen herkes
yatrım yapabilir.
84


78-85 KRAL DAİRESİ.indd 84 30.04.2015 14:58
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89