Page 83 - index
P. 83


ARMİN ZERUNYAN KİMDİR?
1963 yılında İstanbul’da doğdu. Tu-
rizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nden
mezun oldu. Yüksek öğrenimi-
ni Marmara Üniversitesi İşletme
Fakültesi’nde Uluslararası Pazarla-
ma alanında tamamladı. ABD’de
Otel/Restoran/Turizm İşletmeciliği
alanında ikinci lisans diplomasını
aldı. Worldwide bünyesinde farklı
görevlerde bulunan Zerunyan, Ocak
2011‘den beri Hilton Worldwide Üst
Sınıf Otelleri'nin Türkiye Bölge Mü-
dürü olarak görev yapıyor. Turistk
Otelciler, İşletmeciler ve Yatrımcılar
Birliği TUROB’un Başkan Yardımcılı-
ğı görevini yürüten Zerunyan, 2013
yılından buyana IH-RA (Uluslararası
Otel ve Restoran Birliği) Genel Sek-
reterliğini sürdürüyor. Türkiye'de ve
yurtdışında çok sayıda STK'da yöne-
tcilik yapmış ve yapmakta olan Ze-
runyan, Türk ve Alman vatandaşlığı
taşıyor. Türkçe, Almanca, İngilizce ve
Ermenice konuşan Zerunyan, evli ve
iki çocuk babası.83


78-85 KRAL DAİRESİ.indd 83 30.04.2015 14:58
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88