Page 79 - index
P. 79


Hilton Grubu'nun dünyadaki mevcut
durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Hilton Worldwide, ekonomik kategoriden
lüks kategoriye kadar pek çok markası
bulunan global bir otelcilik şirket. Sahip
olduğumuz markaların tamamı Hilton
Worldwide şemsiyesi altnda yer alıyor.
Hilton Worldwide Üst Sınıf Otellerden Hilton Worldwide, zaman içerisinde ortaya

Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü çıkan farklı taleplere cevap verebilmek için
yeni markalar oluşturdu. Bugün dünyadaki
ve TUROB Başkan Yardımcısı 4.200’ün üstündeki otelimizin büyük bir
çoğunluğu Hampton markası altnda yer
Armin Zerunyan: alıyor. Grubumuzda markalarda sayısal
olarak ağırlığı Hampton markası oluştu-
ruyor. Fakat şirketn kurucusunun ismi ve
Türkiye'nin başlangıç markası olması nedeniyle Hilton,
bilinirliliği ile her zaman öne çıkan bir mar-
ka.
Potansiyeline DÜNYADA İLK ÜÇ OTEL
ŞİRKETİNDEN BİRİYİZ
Global boyuta ise yerimiz; otel sayısı, oda
ve gelir gibi farklı kriterlere göre değişiklik
gösteriyor. Bu sıralamalarda genellikle ilk
Güveniyoruz üç marka arasında yer alıyoruz.

HİLTON DÜNYAYA 60 YIL ÖNCE
İSTANBUL'DAN AÇILDI
Türkiye’de ise konumumuz daha belirgin.
Türkiye'ye gelen ilk uluslararası otel mar-
k kasıyız. Sektörün büyük bir bölümü, mo-
dern otelciliğin tarihinin 1955 senesinde
Hilton'un İstanbul'a gelişiyle başladığını
"Turizmdeki büyüme devam edecek. Türkiye'de kabul eder. İstanbul'un da Hilton'un dün-
yaya açıldığı ilk şehir olması nedeniyle ayrı
turizmi ikiye katlayacak potansiyel var. Doğru ve bir önemi var. İstanbul'un ardından 80’li
yıllarda Ankara, daha sonraki yıllarda ise
bilimsel stratejilerle bunun harekete geçirilmesi Mersin ve İzmir ile Türkiye'deki büyümesi-
ni sürdürdü.
gerekiyor." Hilton Worldwide Türkiye’yi ne kadar
önemsiyor?
Çok önemsiyor! Yatrımları ve kaydetği
k genişleme de bunun en iyi ispat. 60 yıl
önce dünyaya açılışını İstanbul’dan yaptğı
için şirketn tarihçesinde bile ayrı bir öne-
me sahip. Türkiye'deki ilk büyüme hamle-
mizi 80’li yılların sonunda başlatk. 2000’li
yılların ortasında ise ikinci bir hamle baş-
ürkiye'de modern otelciliğin mila- pazarı şekillendirdi. Bugün Türkiye'nin en latk. 2010’lara geldiğimizde ise daha fazla
dı Hilton'un İstanbul'a gelmesiyle; büyük "Yabancı" otel markası haline ge- hızlanarak Türkiye’de en büyük yabancı
Hilton'un dünya markası olma len Hilton Worldwide, hamleleri ve he- otel markası haline geldik. Türkiye' de kök-
Tyolundaki ilk adımı ise İstanbul'la deferiyle, sektörün tamamının dikkatle lü bağlara sahibiz. Kendimizi Türk misafr-
başlar... Türkiye'nin en bilindik otel markası izlediği bir şirket. Hilton Worldwide Üst perverliğinin elçileri olarak görüyoruz.
olan Hilton, gelişip serpildiği Türkiye paza- Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge
rına aynı zamanda değer katan bir şirket. Müdürü ve TUROB Başkan Yardımcısı Ar- BÜYÜME HAMLEMİZ DEVAM
Varlığı ve gösterdiği başarılarla diğer global min Zerunyan ile yatrım stratejilerinden EDİYOR
markaların Türkiye'ye gelişini cesaretlendi- turizmin genel seyrine kadar geniş bir Türkiye'deki büyüme kararlılığımız devam
ren Hilton, bir yandan da standartlarıyla çerçevede konuştuk... ediyor. 2015 yılında ve önümüzdeki yıllar-79


78-85 KRAL DAİRESİ.indd 79 30.04.2015 14:58
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84