Page 74 - index
P. 74
sektörden


Elite World Business Hotel Prinkipos
Otel, Mükemmellik Büyük Ada’yı Renklendirecek
Ödülü Aldı
Booking.com, her yıl olduğu gibi bu yıl da Butk otel olarak hizmet verecek Hotel Prinkipos, adanın geçmişiyle
başarılı tesisleri ödüllendirdi. Misafrlerin olan Hotel Prinkipos, konaklama bugününü karıştrarak misafrlerini
kişisel deneyim ve değerlendirmeleri ile alanında Büyük Ada’daki açığa ce- ağırlıyor. Ahşap duvarlarıyla geç-
yapılan oylamada İstanbul Florya’da yer vap vermeye ve akşam eğlencele- mişe sıkı sıkı tutunarak ada kültü-
alan Elite World Business Otel, “Mü- riyle ada gecelerini hareketlendir- rünü devam etren otel, Adalar
kemmellik” ödülüne layık görüldü. Elite meye hazırlanıyor. Eskiyle yeninin İskelesi’ne 3 dakika yürüyüş mesa-
World Business Otel Genel Müdürü Hü- kontrasıyla yeniden restore edilen fesinde bulunuyor.
seyin Faik Alsaç, “Elite World Business
Otel olarak kısa zamanda büyük bir başa-
rı yakaladık. Misafrlerimizin deneyim ve Igor Mitoraj’ın Eserleri St. Regis Venice
değerlendirmeleri, geri bildirimleri bizler San Clemente Palace Bahçelerinde
için çok önemli” dedi.
Permak Grubu’nun, Venedik’te satn vücudu ile klasik geleneksel köklere da-
Elite World aldığı San Clemente Adası’nda 2015’in yandıran Igor Mitoraj’in sergisi başlıyor.
Otelleri’nde Mil Nisan ayında açılan oteli St. Regis Ve-
nice San Clemente Palace, 56. Vene-
Kazanma Zamanı dik Bienali sırasında Igor Mitoraj’ın
ölümsüz eserlerine kapılarını açt. 9
Mayıs - 22 Kasım 2015 tarihleri arasın-
da gerçekleştrilecek olan 56. Venedik
Bienali ile eş zamanlı, St. Regis Venice
San Clemente Palace bahçelerinde;
heykel tarzını iyi modellemiş insan


Ortadoğu Grup’un İkinci Oteli Wome Deluxe
Temmuz’da Açılıyor


THY Miles&Smiles üyeleri, Elite World lelere özel imkânlar sunacak şekilde
Business, Elite World İstanbul, Eli- tasarlandı. Otelin her şey dâhil kon-
te World Prestge ve Elite World Van septnde hizmet vereceğini söyleyen
Otel’deki konaklamalarında 500 mil, 1 Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı
Haziran 2015 tarihinde kapılarını açacak Mehmet Gür, tesisin sektörünün en
olan Elite World Marmaris Otel’deki ko- büyük oteli olduğunu belirt. Her
naklamalarında ise açılışa özel 1000 mil türlü toplant, düğün ve kongre turiz-
kazanıyorlar. Üyeler sadece konaklama- mine uygun inşa edilen otel, Alanya
larında değil, toplantlarında anında 500 Ortadoğu Grup otelcilik sektörün- Avsallar’da İncekum Tabiat Parkı’nın
mil, otel içindeki toplam harcamaları deki ikinci yatrımı olan Wome De- içinde inşa edildi. Tesis, Avsallar’a,
karşılığında da her 1 TL için 1 mil kazanı- luxe Oteli Temmuz ayında hizmete Alanya’ya, Gazipaşa Havalimanı’na
yorlar. Kampanya 1 Nisan - 31 Ekim 2015 sunuyor. 120 bin metrekare alan ve Antalya Havalimanı’na yakın me-
tarihi arasında devam edecek. üzerine inşa edilen 5 yıldızlı otel, ai- safede yer alıyor.


74


64-77SEKTÖRDEN.indd 74 30.04.2015 14:57
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79